Etablering, vekst og nyskaping – treng DU råd? SULDAL VEKST har KOMPETANSE og NETTVERK!  

Bedrifter

Aktuelt

 • Bærekraftig reisemålsutvikling, Suldal kommune

   Norsk reiseliv hadde i 2016 eit rekord år, og ein ser at reiselivsnæringa i Suldal er ein del av den globale turistnæringa med betydeleg internasjonal trafikk. Dette inneber både muligheiter og utfordringar. For at reiselivsnæringa i Suldal og Ryfylke skal vere konkurransekraftig må ein følgje med på trendane i utviklinga, bærekraft er ein av desse trendane, Suldal kommune tek ansvar og har gjort fylgjande vedtak_ Berekraftig reisemålsutvikling_vedtak_Suldal kommune . Ynskjer du og di bedrift å ta ansvar for framtidas reisemålsutvikling? Ta kontakt med reiselivsansvarleg i Suldal Vekst, Elin Tjordal Haugen.

 • Årets Suldalsbedrift 2016 er Norsk Stein As.

   Vinnaren av Årets Suldalsbedrift 2016 er eit ektefødt barn av Ulla-Førre og eit aldri så lite gründereventyr. Ved å utnytte verdifulle naturressursar har bedrifta vakse seg stor og sterk og er ei hjørnesteinsbedrift i Suldal. Sidan oppstarten i 1987 har det blitt gjort store og viktige investeringar for å styrke konkurransekraft og bu seg på framtida, og  bedrifta framstår i dag som ein solid nasjonal og internasjonal aktør i sin bransje. Bedrifta representerer også ein attraktiv og mangfaldig kompetansearbeids¬plass med stort fokus på eit inkluderande arbeidsliv.

 • Årets Suldalsambassadør 2016

  Gratulerer Suldal Foto som Årets Suldalsambassadør!
  Suldal Foto har nå over 2200 følgjarar på Facebook. Desse er lokale, nasjonale og utanlandske følgjarar som likar, kommenterer og deler bileta som stadig blir fornya, og som for det meste er tatt i Suldal. Dei tre karane sel dessutan mange bilete,  deltar i og vinn nasjonale fotokonkurransar, og bileta rullar rundt på bussane til Suldal Billag. Dei er å finne som tapet og bilete på veggen i private heimar. Ein av fotografane er titt og ofte å finne som vekevinnar på Storm og Tv2 sin bildekonkurranse. Kunst utstilling har dei også hatt, med godt sal og besøk frå både turistar og lokalbefolkning.

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.