Profil_bilete

  Etablering, vekst og nyskaping – treng DU råd? SULDAL VEKST har KOMPETANSE og NETTVERK!  

Bedrifter

Aktuelt

 • STILLING SOM FORRETNINGSUTVIKLAR

  graf Det er fleire som spør etter tenestene våre, så me utvidar verksemda vår. Me opprettar no ein ny fast stilling som forretningsutviklar for å møte behova til bedriftene, styrke kompetansen vår og satse offensivt.  Som forretningsutviklar i Suldal Vekst As vil du få ein spennande jobb og ein allsidig kvardag, og den viktigaste oppgåva di vil vere å jobbe med innovasjons- og utviklingsarbeid i og for næringslivet.  I praksis betyr dette at du både skal jobbe tett saman med bedriftene våre for å identifisere nye moglegheiter, og at du skal vere ein god partnar når planar og strategiar skal gjennomførast. Les meir her.

 • Læring i næring, Stølane barnehage,

  Foto: Suldal kommune

  Foto: Suldal kommune

  I dag skal eg (Cinta Hondsmerk) intervjue Gerd Haugsland Kolstø (styraren i stølane barnehage) og Julia Kolanowska (LIN- eleven). Eg intervjua Gerd Kolstø ved barnehagen først, og Julia Kolanowska heime hos henne.  Stølane barnehage er den lokale barnehagen i bygda Erfjord, og er ein tre-avdelings barnehage. Den ligg i Stølane byggefelt og vart bygd i 1993. Les meir her.

   

 • Nasjonal Turistveg Ryfylke, vedtak om endring av strekning

  RasteplassNord_2015Me gler oss over vedtaket til vegdirektøren om at Rv 13 frå Lovreiedet til Røldal med avstikkar Sand no har fått status som Nasjonal Turistveg. Les meir her.

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.