Etablering, vekst og nyskaping – treng DU råd? SULDAL VEKST har KOMPETANSE og NETTVERK!  

Bedrifter

Aktuelt

 • Bedriftsprofil : AdmMit

  Etablert i 2014   Utviklar administrative system
  Rune Furseth ville utvikle eit program som kunne effektivisere administrasjonen i bedrifter. Resultatet vart AdmMit. Les meir her.

 • Søknadsfristar for Ulla Førre næringsfond 2017

   Suldal kommune informerer om søknadsfristar til næringsfondet i 2017:
  1. mai med handsaming i juni
  1. september med handsaming i oktober

  Sjå vedtekter her.

 • Ny forretningsutviklar i Suldal Vekst, Alf Aadnøy

  2016-cv-alf-aadnoy-1 Det er fleire som spør etter tenestene våre, så me utvidar verksemda vår.  Me har nett fått med oss  Alf Aadnøy  i ny fast stilling som forretningsutviklar i Suldal Vekst.  Dette for å  for å møte behova til bedriftene, styrke kompetansen vår og satse offensivt.  Alf Aadnøy kjem i frå ProPlan og er busett på Underbakka i Suldal.
  Me gler oss til å få  Alf med på laget på nyåret.

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.