Etablering, vekst og nyskaping – treng DU råd? SULDAL VEKST har KOMPETANSE og NETTVERK!  

Bedrifter

Aktuelt

  • VekstPartnar- mentor ordning for vekst og utvikling.

    Næringshagane i Rogaland tilbyr nå sine medlemsbedrifter VekstPartner; ei mentorordning for vekst og utvikling hjå små og mellomstore bedrifter. Ta kontakt snarast om dette kan vere noko for deg! Les meir her.

  • Bærekraftig Reisemål

    I november fekk Suldal Vekst og Suldal kommune ei gledeleg tilbakemelding om at ein er akseptert som søjar av Innovasjon Norge si merkeordning Bærekraftig Reisemål.

  • Norsk Stein 30- års jubileum

    Gratulerer Norsk Stein med trettiårsjubileum! Dette er den største private bedrifta i indre Ryfylke og det største pukkverket i Europa. 10 millionar tonn er produsert til no i år, og ikkje mindre enn 800 båtar er lasta opp og sendt ut i Europa. Det er 200 tilsette i bedrifta.

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.