Profil_bilete

  Etablering, vekst og nyskaping – treng DU råd? SULDAL VEKST har KOMPETANSE og NETTVERK!  

Bedrifter

Aktuelt

 • STILLING SOM FORRETNINGSUTVIKLAR

  graf Det er fleire som spør etter tenestene våre, så me utvidar verksemda vår. Me opprettar no ein ny fast stilling som forretningsutviklar for å møte behova til bedriftene, styrke kompetansen vår og satse offensivt.  Som forretningsutviklar i Suldal Vekst As vil du få ein spennande jobb og ein allsidig kvardag, og den viktigaste oppgåva di vil vere å jobbe med innovasjons- og utviklingsarbeid i og for næringslivet.  I praksis betyr dette at du både skal jobbe tett saman med bedriftene våre for å identifisere nye moglegheiter, og at du skal vere ein god partnar når planar og strategiar skal gjennomførast. Les meir her.

 • Læring i næring, Stølane barnehage,

  Foto: Suldal kommune

  Foto: Suldal kommune

  I dag skal eg (Cinta Hondsmerk) intervjue Gerd Haugsland Kolstø (styraren i stølane barnehage) og Julia Kolanowska (LIN- eleven). Eg intervjua Gerd Kolstø ved barnehagen først, og Julia Kolanowska heime hos henne.  Stølane barnehage er den lokale barnehagen i bygda Erfjord, og er ein tre-avdelings barnehage. Den ligg i Stølane byggefelt og vart bygd i 1993. Les meir her.

   

 • Nasjonal Turistveg Ryfylke, vedtak om endring av strekning

  RasteplassNord_2015Me gler oss over vedtaket til vegdirektøren om at Rv 13 frå Lovreiedet til Røldal med avstikkar Sand no har fått status som Nasjonal Turistveg. Les meir her.

Arrangement

Se alle arrangement

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.