Bærekraftig Reisemål

I november fekk Suldal Vekst og Suldal kommune ei gledeleg tilbakemelding om at ein er akseptert som søjar av Innovasjon Norge si merkeordning Bærekraftig Reisemål.

Merket for berekraftig reisemål er eit kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Merket byggjer på ein standard som set tydelege krav til reisemålet si evne til bærekraftig verksemd og utvikling. Merkeordninga er eit tilbod til norske reisemål som ønskjer å ta eit ansvar for reiselivet sine negative verknader.