Gasellebedrifter

Energihotellet og Nesflaten Landhandel vart gaselle bedrifter dette året, gratulerer!

Ei gaselle er eit aksjeselskap som har levert godkjent rekneskap, dobla omsetninga på 4 år, har ei omsetning på over 1 mill kr første år, unngått negativ vekst og har positivt driftsresultat.