General Data Protection Regulation (GDPR)

Gjennomføringa av GDPR (EU sine nye personvernreglar) i Norge nærmar seg med stormskritt. 25. mai må alle norske verksemder tilfredsstille krava i den nye reguleringa. Ei undersøking av EY, frå januar 2018 – viser at 67% av leiarane i EU-land ikkje har ein plan på korleis dei skal implementere GDPR. I denne artikkelen kan du lese om 6 enkle ting du kan gjere før 25. mai.