Opplevingskurset har ei praktisk tilnærming og eit innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv. Kurset er basert på dei grunnleggjande teoriane rundt opplevingsøkonomi frå Pine and Gilmore, Opplevingspyramiden frå LEO i Finland, samt erfaringar frå kurshaldarar, deriblant Pål K. Medhus som i 2016 vart heidra som 1 av 10 pionerar innan opplevingsutvikling i Norge.

Det er innovasjon Norge som tilbyr dette kurset, i samarbeid med Høve Støtt as. Bedriftene som deltek på kurset lærer ein ny og inspirerande måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippa for berekraftig reiseliv er ein del av utviklingsprosessane.

Kven passar kurset for?
Leiar eller mellomleiar i små og mellomstore bedrifter. Det er ofte ein fordel å vere 2 deltakarar frå kvar bedrift på kurset, men det er ikkje eit krav.

Program
Dette er eit lunsj-lunsj kurs, med oppfølging i etterkant og oppfølgingsdag for alle på kursdag 3.
Det vert sendt ut ein mini undersøking i førekant til alle deltakarar på kurset.

Dag 1.   27.09.2018
11.00 Oppstart Opplevingskurset, del 1
12.00 Lunsj
17.00  Kursdag vert avslutta
19.00 Middag

Dag 2. 28.09.2018
08.30 Oppstart Opplevingskurset, del 2.
13.00 Lunsj med lokal vri
14.00 Kursdag vert avslutta.

Etter ferdig kursdag får alle bedrifter høve til å få 1 times oppfølging med kurshaldar, ev. andre ressurspersonar.

Dag 3 Oppfølgingsdag, opplevingskurset, del 3.
09.00 Oppstart oppfølgingsdag, der det vert gjennomgått spørsmål frå deltakarar i fellesskap, og ein har høve til å jobbe med dei utfordringane som har komme sidan sist.

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 27.-28. september 2018

Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Pris: Per deltakar kr. xx,-, For målbedrifter xx,-

Påmelding til post@suldalvekst.no eller tel: 52 79 06 00, innan 10.09.2018

For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Ryfylkedagane 2018 er 01 til 03 juni for 35.gong.   Dette er handel- og kulturdagar for store og små med aktiviterar.  Ryfylkedagane ynskjer å setje Suldal på kartet og samstundes visa små og store skattar som Suldal har og tilby.  02. juni er det stor marknadsdag i kommunesenteret Sand  med salsboder, stands, konkurransar med eit yrande folkeliv for små og store.   Me lovar Ryfylketelt til folkefest både fredag og laurdag  og elles kjekke aktiviterar på land og på vatn i tillegg til i grendene.
Håpar du med familie og vener set av helga og blir med oss på folkefest!

Program

Utstillarkart og utstillarliste

I april var det samla 350 turoperatørar frå heile verda og 350 norske tilbydarar for å selje og kjøpe norske reiselivsopplevingar på Norwegian Travel Workshop i Stavanger! Heile 5 pre  -og post turar med turoperatørar gjekk gjennom Suldal, der tema var både Nasjonale Turistvegar og berekraft. No inviterer me til inspirasjonssamling for reiselivet for å presentere korleis det går med arbeidet for å verte ein berekraftig destinasjon og utviklinga av Nasjonal Turistveg Ryfylke. Du får også møte ei av dei nyaste reiselivsbedriftene våre – Træ gården, høg trivsel for folk og fe!

Tid: måndag 28.mai kl. 19.
Stad: Suldal Vekst
Påmelding: til post@suldalvekst.no eller på tlf. 52 79 06 00 innan fredag 25.mai
Pris: GRATIS

Program:

Velkommen til visitsuldal.no v/ Elin Tjordal Haugen , Suldal Vekst
Kva betyr eit berekraftig reiseliv for Suldal? v/Laila Steine, Suldal Vekst
Kina- kva og korleis? v/ Alf Aadnøy, Suldal Vekst
Kva betyr reiselivsnæringa for anna næringsliv? v/ Kjetil Brekke, Monter
Erfaringar i frå Norwegian Travel Workshop v/ Liv Jorunn Tjelmeland, Reisemål Ryfylke

Pause

Nasjonal Turistveg Ryfylke, kva skjer? v/ Ragnar Fosstveit, Sauda Ferie og Fritid
Fra «messa» til «minimalistisk designhotell i ingenmannsland» v/ Olav Lindseth Energihotellet
Ny aktør; Trægården- høg trivsel for folk og fe v/ Lasse Eide

Oppsummering:
Korleis skal me i Suldal kunne gje gjestene gode og berekraftige opplevingar? v/ Laila Steine
– Arbeidet med Berekraftig reiseliv
– Kurs i opplevingsproduksjon

I samarbeid med Filter design og kommunikasjon arrangerer me eit 4 timars kurs i digital marknadsføring.

Tema på kurset:
Kva er er digital marknadsføring?
Korleis få effekt av digital marknadsføring?
Kva innhald bør me ha, og korleis tilpassar me innhaldet til dei ulike kanalane?
Korleis kan me gjera publiseringsjobben lettare?
Korleis skapar me resultat via digitale kampanjar/dagleg drift?
Tips og triks i sosiale medium – basert på eigne og andres erfaringar.

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 8.mai, kl 08.00-12.00
Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje
i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen
134).
Pris: Per deltakar kr. 1350,-
For målbedrifter 675,-

Påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan 30.04.2018
For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

 

Betre resultat for bedrift og samfunn med grønare profil? Bli med på informasjonsmøte der du får høyre meir om korleis di bedrift kan sjå effekt av ei grønare satsing. I lag med oss presenterer Odd Åge Aas sertifiseringsordningane Miljøfyrtårn og GreenKey – kanskje noko for deg?

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 26. april kl 18
Stad: Møtet blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje
i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen
134).
Arrangementet er gratis.

Påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan 18.04.2018
For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Næringshagane i Rogaland inviterar til VekstProgrammet 2018: EIT BEDRIFTSUTVIKLINGSPROGRAM MED FOKUS PÅ VEKST –

Næringshagane inviterar på nytt til det populære “Vekstprogrammet”. Vekstprogrammet er eit leiings- og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter med fokus på vidare vekst. Programmet har oppstart 24.-25. april og vil gå over 4 samlingar. Les meir her.

 I samarbeid med Medvind Næringshage er du herved invitert til styrekurs for kvinner!

Me ønskjer fleire kvinner inn i styrerommet og inviterer til styrekurs med Thorhild Widvey.

For mange er det eit stort steg å takke ja til eit styreverv, og me vil bidra til å styrkje kompetansen innan styreaktivitet blant kvinner i lokalt næringsliv.

Torsdag 19  april arrangerer me difor styrekurs for kvinner om har ønskjer og ambisjon om å ta skrittet inn i styrerommet.

Kurshaldar er Thorhild Widvey, styregrossist, mangeårig stortingstings representant og tidlegare statsråd.

Kursprogrammet vil mellom anna innehalde:

• Kva som er styret sine viktigaste oppgåver
• Rollefordeling
• Det ideelle styret
• Korleis få til eit godt samarbeid med administrasjonen
• Visjon, mål, forretningsplan og strategiprosessar
• Korleis skal ein leie eit styre
• Det praktiske styrearbeidet
• Retningslinjer for styret sitt arbeid, styret og styreleiar sitt ansvar
• Rekruttering
• Korleis posisjonere seg til styrearbeid

Tid: 19. april, kl 0900 – 1500
Stad: Ølen (informasjon om lokale kjem i forkant av kurset)
Pris: 1900 per person – For målbedrifter i Suldal Vekst: kr 950,- per person.
Påmelding innan 13. april
Meld deg på her!

Me inviterer næringslivet til  Årets Suldalsbedrift!

På programmet denne kvelden står spennande foredrag, eit godt måltid og sjølvsagt prisutdelingar:

Me får besøk av sjølvaste LUNCH og Børge Lund:
Frå ide i lunsjen til internasjonal Lunch-suksess. Eit foredrag om historiefoteljing, teikning og jakta på kreativitet.

Børge Lund er skaparen av teikneserien «Lunch», og har gått frå industridesignar til å bli teikneserieskapar på heiltid og gir oss små, skarpe og humoristiske perspektiv på kvardagssituasjonar i arbeidslivet.

Årets Suldalsbedrift 2016, Norsk Stein:
Ved å utnytte verdifulle naturressursar er Norsk Stein i dag Europas største pukkverk. Me møter dei igjen på Årets Suldalsbedrift.

Fylkesordførar, Solveig Ege Tengesdal:
Suldal og Ryfylke etter Ryfast, Noregs største vegprosjekt nokonsinne nærmar seg ferdig. Fylkesordføraren kjem til Årets Suldalsbedrift og gir oss sine tankar rundt Ryfast og kva dette vil ha å seie for Suldal.

Suldal kommune satsar på reiselivet og vil bli grønare og meir berekraftig!
Lansering av Skattkammerprofil i ny og moderne drakt
Lansering av ny reiselivsplattform på nett: Visit Suldal

Prisutdelingar!

Tips til Suldalsambassadør innan 6.april 2018.

Tidspunkt:          12.april, kl 19.00
Stad:                    Ryfylke Fjordhotel

Me inviterer alle bedrifter til å ta med seg sine tilsette til denne festkvelden for næringslivet i Suldal.  Pris:       395,-

Påmelding innan fredag 6.april til Suldal Vekst As
Meld deg på her.

Arr: Suldal Vekst AS, Suldal kommune v/ ordførar, Suldal Næringsforening  og Bygdeutviklar FMLA

 

 

 

Er du klar for Vorspiel og Fakta? Ta turen til Sjøhuset påskeaftan kl 20!

Initiativtakar til arrangementet, KV-Bygg Suldal, er saman med mange andre klar til å ønskje deg velkommen heim, og vise fram kva Suldal har å by på av arbeid, hus og tomter, barnehagar og skular, aktivitetar og mykje meir.

Det vert musikk og god stemning. Gratis mat – så langt det rekk og gratis entre fram til kl 22.00.

Sjå meir her.

Velkommen!

Tveit arrangerer kurs i eigarskifte på landbruks eigendom
Dette kurset passer for dei som planlegg eller står ovanfor familieeigarskifte av landbrukseigendom og går inn på tema som tidsperspektiv, mellommenneskelege forhold, verdiar, økonomi og prosessen.

Stad: Suldal/Sauda Kjølvikstølen
Tid: 01.03.2018 kl. 19.00
Påmelding innan 23.02.2018

For meir informasjon og påmelding sjå tveit.no