Ryfylkedagane_2014Programmet til Ryfylkedagene 6.-8.juni er klart! Nokre stikkord i frå programmet er
• Suldalsspelet Syng Elvestraum • Andaløp • Kunstutstilling • Veteranbiltreff
• Sjørøvartokt • Storaurefestival • Aktivitetar •  Hald av pinsehelga 2014 og ta turen til Suldal!
Sjå meir informasjon her.

NCE Tourism – Fjord Norway sin Fjord 2.0 konferanse 2014 vert 24. – 26. november 2014 i Sogndal, saman med «2014 International Adventure Conference».

FORMÅL MED OPPLÆRINGA:
Formålet med opplæringa er å gi deltakarane den teoretiske plattforma som er nødvendig for å kunne fylle si rolle på ein trygg og god måte.

MÅLGRUPPE: Alle tilsette i eller leiar av verksemder som utfører arbeid på eller ved veg for Statens Vegvesen. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg, når arbeidet krev løyve frå Statens Vegvesen og det er behov for arbeidsvarsling. Kravet gjeld også når kommunane gir slike løyve på riks- og fylkesvegar.

Kursleverandør: Sapio As

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: 26.september, kl 08.30- 16.00

Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).
Pris: Per deltakar kr. 2500,- inkl. lunsj

Påmelding: Bindande påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan 12.september
For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Velkommen til kurs!

22.-23.september planlegg me ei lunsj-lunsj samling for unge leiarar. Ta gjerne kontakt om du er interessert.