Me inviterer næringslivet til  årets Suldalsbedrift, ein festkveld med utdeling av prisar.

På programmet denne kvelden står spennande foredrag, eit godt måltid og sjølvsagt prisutdelingar.

Du møter fjorårets Suldalsbedrift –  KV-Bygg Suldal AS

For mykje prat om motivasjon, mål og vekst?
Opplev Freddy Kjensmo sitt foredrag
«Tid for tomgang: Eit ANTI-motivasjonsforedrag».
Foredraget har blitt framført for meir enn 600 offentlege og private bedrifter i inn- og utland. No kjem han til Suldal – du vil ikkje gå glipp av dette!

Tidspunkt:          5.mai, kl 19.00
Stad:                    Ryfylke Fjordhotel

Me inviterer alle bedrifter til å ta med seg sine tilsette til denne festkvelden for næringslivet i Suldal.  Pris:       395,-

Påmelding innan onsdag 3.mai til Suldal Vekst As
på epost: post@suldalvekst.no eller tel: 52 79 06 00.

Arr: Suldal Vekst AS, Suldal kommune v/ ordførar, Suldal Næringsforening  og Bygdeutviklar FMLA

Fossheim ligg like ved Suldalslågen ved Nasjonal Turistveg Ryfylke. Fossheim vart bygd i 1936 av lensmann Rassmus Rasmussen, og har hatt ulike finksjonar etter at Suldal kommune overtok huset i 1970. Det vart teikna av arkitekt Arnstein Arneberg, som m.a. har teikna Rådhuset i Oslo, Vikingskipmuseet og interiøret i FN- bygninga i New York på merittlista. Han vart vurderts om den fremste norske arkitekt i si tid. Med dette får Nasjonal Turistveg Ryfylke og arkitektur rundturen i nord ein ny attraksjon. Meir informasjon kjem etterkvart.

Velkommen!

Suldal Vekst, Suldal Næringsforening og Statnett inviterer til frukostseminar:
Statnett har etablert seg med anleggskontor på Garaneset i Underbakke Næringspark, og
det er til nå er ni personar installerte på Sands-kontoret. På dette frukostmøtet vil Statnett
orientere om prosjekt i området, og kva muligheitar dette er for lokalt næringsliv.

1. Introduksjon til Statnett og Vestre korridor – Marianne Veggeberg
2. Ledningsbygging fra Lysebotn til Sauda – Kjetil Helland
a. Kva og kvar byggjer vi
b. Prosjektfaser og kontrakter
3. Ledningsbygging fra A til Å på 10 minutt! – Tore Lunestad

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 27.april kl 08.30 – 11.00
Stad: Frukosten blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Påmelding: Påmelding til post@suldalvekst.no eller tel: 52 79 06 00, innan fredag 21.april

For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Suldal Vekst opnar Suldal Turistkontor på Fossheim 2.mai. I den samanheng inviterer Suldal kommune, Suldal Næringsforening og Suldal Vekst til hage- og idedugnad på Fossheim onsdag 26.april, kl 10-17. Ta med venner, familie og godt humør for å gjere Fossheim presentabel til turistsesongen. Har du gamle møblar som kan passe inn på Fossheim så hjelp oss gjerne med det. Det vert kaffi og litt å bite i.

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med reiselivsansvarleg, Elin Tjordal Haugen, tel 992 90 604.

Velkommen!

 

Suldal Vekst inviterer til eit bedriftsutviklingsprogram for bedriftsleiarar som driv innan handel, kultur og reiseliv:

Fokus på:
• leiing, økonomi, sal og service, sentrum og bygdeutvikling

Innhald:
• 4 (lunsj-lunsj) samlingar, to vår og to haust
• Individuell oppfølging inntil 10 timar mellom samlingane
• Vekst- simulator for bedrifta
• Testkjøp/ servicemåling
• 360 grader status for moglegheitar og utfordringar
• Servicesertifikat

Kick- off samling om leiing / introduksjonssamling med
føredragshaldar Stein Jåtten.

Utviklingsprogrammet er i samarbeid med Suldal kommune,
Rogaland Fylkeskommune, Merkurprogrammet og Suldal Vekst.

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: Oppstart 4.-5. april frå kl 14.00.

Stad: Sand i Suldal, meir informasjon kjem.

Pris: Eigenandel kr 5000,- for
4 samlingar med kursmateriell og lunsj.

Påmelding: Spørsmål og påmelding innan 20. mars
til sentrum@suldalvekst.no
90684861, Marit Larsen

Suldal Vekst og Suldal Næringsforening inviterer til frukostseminar:
Økonomikurs for styremedlemmer og dagleg leiar – korleis oppdage faresignal i rekneskapen!

2016-resultata byrjar å bli klare i dei enkelte bedriftene og skal opp til styrehandsaming. Svært mange styremedlemmer er ikkje-økonomar og har avgrensa kompetanse til å lese og analysere rekneskap og økonomisk utvikling.

Dagleg leiar er etter aksjelova plikta til å orientere om drift, stilling og resultatutvikling minst kvart kvartal. Styret har også ei sjølvstendig plikt til å halde seg orientert om den økonomiske stoda til selskapet. Dersom rapporteringa til dagleg leiar er mangelfull kan ikkje styret halde seg passivt (noko svært mange gjer).

På to timar vil Jostein Aksdal, Tveit Regnskap, gi deg som deltakar god innsikt i kva plikter de har i forhold til selskapet sin økonomi og kva faresignal du bør sjå etter – på ein forståeleg måte for alle som ikkje er økonomar. Du som deltakar får også utdelt eit verktøy i form av ei enkel sjekkliste som du kan nytte for å få indikasjonar på faresignal.

TA FRUKOSTEN I NÆRINGSHAGEN – PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 30. mars kl 08.30 – 11.00

Stad: Frukosten blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Pris: Kr. 200,- per person Suldal Vekst dekkjer kostnadane for ein person frå kvar aksjonær.

Påmelding: Påmelding til post@suldalvekst.no eller tel: 52 79 06 00, innan fredag 24.mars

For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Velkommen!

Stavanger regionen næringsforening arrangerer Ryfylkekonferansen på Sand 29.mars. Tema på konferansen er utvikling av stadar og reiseliv.
– Nokon seier at reiseliv er den nye olja, og då er Ryfylke godt posisjonert.
Meld deg på her.

Korleis kan du som etablerer og bedrift bruke sosiale media som Facebook, YouTube og Instagram?

Det har skjedd ein digital revolusjon dei siste åra med tanke på nye metodar for å byggje nettverk, og det er viktig for bedrifter å sjå på kva potensiale det er i å følgje med på utviklinga. På kurset vil me sjå på korleis etablerarar og bedrifter kan utnytte potensiale ved å bruke sosiale media for å bruke desse kanalane for å kommunisere med kundane dine.

Kurset vert arrangert i samarbeid med Skape.

Kurshaldar: Vaardal-Lunde AS v/Kathrine Jølle Wathne

Velkommen!

PRAKTISK INFORMASJON

Tid:  27.mars, kl 17 – 21

Stad:   Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Pris:   Kr 600,-

Påmelding: Fint om du melder deg direkte på til Skape her , innan fredag 17. mars

For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

 

 

Suldal kommune i samarbeid med Suldal Vekst inviterer til møte
«Eit døgn ekstra i Suldal»- korleis får me gjester til å bruke enda meir tid i kommunen?

«Eit døgn ekstra i Suldal» v/ ordførar og rådmann
Kommunestyret i Suldal har sett av 500.000 kroner til eit prosjekt
med arbeidstittel «Eit døgn ekstra i Suldal». Det er pr. dato ingen
andre føringar enn at prosjektet skal ha som mål å få turistar til å
nytta ennå meir tid i kommunen, både dei som er gjennomkøyringsturistar
og dei som allereie har ein eller fleire overnattingar. Det vil
sjølvsagt vera de som reiselivsaktørar som fyrst og fremst bidreg
til at turistar blir verande, men håpet er at tiltak utløyst av denne
halve millionen kan hjelpa til.
Aktuelle tiltak kan vera meir skilting, meir informasjon gjennom
appar, brosjyrar, minikort eller Qr-kodar, skoging, utleigeordningar
sykkel, båt, utstyr, tilrettelegging aktivitetar eller andre gode tiltak
som du eller andre spelar inn. På møtet vil det bli høve til å koma
med innspel.

Berekraftig reisemål
Kva og korleis?

Dialog og diskusjon

Tid: 13.mars kl. 16.30-18.00
Stad: Kommunehuset

Velkommen!

I samarbeid med aktørar i og ved Suldalslågen arrangerer me temamøte
på korleis ein kan auke verdiskapinga på fiske i Suldalslågen.

Velkommen v/ Elin Tjordal Haugen, reiselivsansvarleg i Suldal Vekst
Erfaringar med sal av laksefiske v/ Bjørn Moe, Mo Laksegard
Camp Villlaksen v/ Anne Gunn Kvæstad
Dialog og diskusjon.

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 23.februar kl 20.00
Stad: Mo Laksegard
Pris: gratis
Påmelding: Meld frå om du kjem til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan fredag 17.februar
For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no

Velkommen!