Inspirasjonssamling reiseliv

I april var det samla 350 turoperatørar frå heile verda og 350 norske tilbydarar for å selje og kjøpe norske reiselivsopplevingar på Norwegian Travel Workshop i Stavanger! Heile 5 pre  -og post turar med turoperatørar gjekk gjennom Suldal, der tema var både Nasjonale Turistvegar og berekraft. No inviterer me til inspirasjonssamling for reiselivet for å presentere korleis det går med arbeidet for å verte ein berekraftig destinasjon og utviklinga av Nasjonal Turistveg Ryfylke. Du får også møte ei av dei nyaste reiselivsbedriftene våre – Træ gården, høg trivsel for folk og fe!

Tid: måndag 28.mai kl. 19.
Stad: Suldal Vekst
Påmelding: til post@suldalvekst.no eller på tlf. 52 79 06 00 innan fredag 25.mai
Pris: GRATIS