Kurs i Digital Marknadsføring

I samarbeid med Filter design og kommunikasjon arrangerer me eit 4 timars kurs i digital marknadsføring.

Tema på kurset:
Kva er er digital marknadsføring?
Korleis få effekt av digital marknadsføring?
Kva innhald bør me ha, og korleis tilpassar me innhaldet til dei ulike kanalane?
Korleis kan me gjera publiseringsjobben lettare?
Korleis skapar me resultat via digitale kampanjar/dagleg drift?
Tips og triks i sosiale medium – basert på eigne og andres erfaringar.

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 8.mai, kl 08.00-12.00
Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje
i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen
134).
Pris: Per deltakar kr. 1350,-
For målbedrifter 675,-

Påmelding til post@suldalvekst.no
eller tel: 52 79 06 00, innan 30.04.2018
For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på
tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no