Kurs i eigarskifte på landbrukseigendom

Tveit arrangerer kurs i eigarskifte på landbruks eigendom
Dette kurset passer for dei som planlegg eller står ovanfor familieeigarskifte av landbrukseigendom og går inn på tema som tidsperspektiv, mellommenneskelege forhold, verdiar, økonomi og prosessen.

Stad: Suldal/Sauda Kjølvikstølen
Tid: 01.03.2018 kl. 19.00
Påmelding innan 23.02.2018

For meir informasjon og påmelding sjå tveit.no