Opplevingskurset – grunnstein i all reiselivsutvikling

Opplevingskurset har ei praktisk tilnærming og eit innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv. Kurset er basert på dei grunnleggjande teoriane rundt opplevingsøkonomi frå Pine and Gilmore, Opplevingspyramiden frå LEO i Finland, samt erfaringar frå kurshaldarar, deriblant Pål K. Medhus som i 2016 vart heidra som 1 av 10 pionerar innan opplevingsutvikling i Norge.

Det er innovasjon Norge som tilbyr dette kurset, i samarbeid med Høve Støtt as. Bedriftene som deltek på kurset lærer ein ny og inspirerande måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippa for berekraftig reiseliv er ein del av utviklingsprosessane.

Kven passar kurset for?
Leiar eller mellomleiar i små og mellomstore bedrifter. Det er ofte ein fordel å vere 2 deltakarar frå kvar bedrift på kurset, men det er ikkje eit krav.

Program
Dette er eit lunsj-lunsj kurs, med oppfølging i etterkant og oppfølgingsdag for alle på kursdag 3.
Det vert sendt ut ein mini undersøking i førekant til alle deltakarar på kurset.

Dag 1.   27.09.2018
11.00 Oppstart Opplevingskurset, del 1
12.00 Lunsj
17.00  Kursdag vert avslutta
19.00 Middag

Dag 2. 28.09.2018
08.30 Oppstart Opplevingskurset, del 2.
13.00 Lunsj med lokal vri
14.00 Kursdag vert avslutta.

Etter ferdig kursdag får alle bedrifter høve til å få 1 times oppfølging med kurshaldar, ev. andre ressurspersonar.

Dag 3 Oppfølgingsdag, opplevingskurset, del 3.
09.00 Oppstart oppfølgingsdag, der det vert gjennomgått spørsmål frå deltakarar i fellesskap, og ein har høve til å jobbe med dei utfordringane som har komme sidan sist.

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 27.-28. september 2018

Stad: Kurset blir halde i lokala til Suldal Vekst AS i 2. etasje i Næringsparken på Sand (Garaneset, Sandsvegen 134).

Pris: Per deltakar kr. xx,-, For målbedrifter xx,-

Påmelding til post@suldalvekst.no eller tel: 52 79 06 00, innan 10.09.2018

For meir informasjon – kontakt Suldal Vekst AS på tel. 52 79 06 00 eller post@suldalvekst.no