Vekstprogrammet

Næringshagane i Rogaland inviterar til VekstProgrammet 2018: EIT BEDRIFTSUTVIKLINGSPROGRAM MED FOKUS PÅ VEKST –

Næringshagane inviterar på nytt til det populære “Vekstprogrammet”. Vekstprogrammet er eit leiings- og bedriftsutviklingsprogram for små/mellomstore bedrifter med fokus på vidare vekst. Programmet har oppstart 24.-25. april og vil gå over 4 samlingar. Les meir her.