Ny rasteplass ved Sandsfjord bru

RasteplassNord_2015Statens Vegvesen, turistvegseksjonen kom med nyhende 25.november:

Fergesambandet Sand-Ropeid er erstattet med ny veg med bru over Sandsfjorden. Som del av veganlegget planlegges en ny stor rasteplass inspirert av kunstneren Lars Hertevigs malerier. Les mer …

Gaseller Suldal 2015; Ryfylke Bok og It AS og Kapitor AS

Gaselle2015Dagens Næringsliv har sidan 2003 kåra og presentert dei norske Gasellane. I 2015 er Ryfylke Bok og It As og Kapitor AS gasellebedrifter, me gratulerer! Det er andre året Ryfylke Bok og It As vert gasellebedrift!

Kva er kriteria for å bli gaselle?

Ei gasellebedrift må ha:
•levert godkjente rekneskap  •minst dobla omsetninga over fire år  •omsetning på over en million kroner første år  •positivt samla driftsresultat  •unngått negativ vekst  •aksjeselskap.

Cinta og Maria (Læring i næring) intervjuar KV-bygg

kvbyggMe, Cinta Hondsmerk og Maria Groven, har intervjua Cecilie Jelsa (leiar for KV-bygg) og Jonas Haugsland (elev som er med i LIN). Først snakka vi med Cecilie, og etter vi hadde snakka med Cecilie så køyrde ho oss ned til byggeplassen slik at me fekk snakka med Jonas. Les meir her.

Læring i næring 2015/2016

Maria og Cinta Me (Cinta Hondsmerk og Maria Groven) har i gjennom LIN (Læring I Næring) fått jobb hjå Suldal Vekst, me har skreve søknad og vore på intervju og var så heldige at me fekk jobb. Les meir. Les mer …

Mo Laksegard på møte med næringsministeren

MoLaksegardpåmøtemedministerMo Laksegard vart invitert til møte med næringsminister Monica Mæland no i spetember. Næringsministeren ville ha innspel til Stortingsmeldinga om framtidig reiseliv i Noreg. Bra med ein lyttande minister, og næringsliv i distriktet som er synleg. Godt jobba Bjørn Moe!

Behov for kurs?

Suldal_0433Sommar går over til haust, og me er klare for nye oppdrag for næringslivet i regionen! Me har fått innspel frå aksjonærar på det med kurs, og ynskjer no å få litt tilbakemeldingar på behovet for kurs. Aktuelle kurs kan vere: Etterutdanning av yrkessjåførar, Arbeidsvarslingskurs 1, Arbeidsvarslingskurs 2, Truckførarkurs. For å setje opp denne type kurs så treng me omlag 12 deltakarar. Les mer …

SIVA satsar ekstra på Næringshagar

NaeringshaganeiRogaland_2015Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt 30 millioner ekstra til omstilling i fem regionale læringsarenaer, næringshagane i Rogaland er eit av desse miljøa! Hovudmålet til Siva er å utløyse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø. Siva har eit særskilt ansvar for å fremje vekstkraft i distrikta, og satsar no ekstra på Næringshagane. Les meir her.

Suldal Klatrar i kommune-NM

NHOKommuneNM_2015Suldal klatrar heile sytten plassar i NHO si Kommune-NM og plasserer seg i kategorien nest best på 139. plass  blant landets 428 kommunar. Les mer …