Gullingen

Layout 1Suldal Vekst arbeider saman med Suldal kommune, Gullingen Utviklingsselskap, Fjellbergskardet Hyttegrend, Hjelmeland Tomteutvikling og Gullingen Turistsenter om styrking og vidareutvikling av Gullingenområdet som attraktivt regionalt rekreasjons- utfarts- og hytteområde.

Dei nevnte partane har inngått ein samarbeidsavtale over to år. Leiar for gruppa er Jan Nilsen v/Gullingen Turistsenter.

.