Statnett

 

 

statnett
Statnett er i gang med to større prosjekt her i regionen: Englandskabelen (NSN) og Vestre korridor med transformatorstasjonar og kraftledningar. Det vert stor aktivitet framover, me vil her leggje ut informasjon om prosjekta, sjå også Statnett.no.

Presentasjon for Næringslivet 14.januar 2015 finn du her

Anskaffelsesoversikt for Vestre korridor, sjå her:
http://www.statnett.no/Nettutvikling/Vestre-korridor/Anskaffelsesoversikt-for-Vestre-korridor/

Informasjon om Englandskabelen:
http://www.statnett.no/Nettutvikling/Kabel-til-England/

HMS-dag med Statnett 8.april 2015, presentasjonar:
HMS i Statnett
Byggherreforskrift – Internkontroll
Forventninger til leverandører
Statnetts HMS krav

Leverandørdag med Statnett 30.januar 2018, presentasjonar:
Statnett
Dalekovod
ABB