Loading Content..

Suldal Vekst

Me har trua på at eit aktivt næringsliv gir eit godt bygdeliv, og jobbar for å bidra til etablering av nye bedrifter og arbeidsplassar i Suldal.

Nye tankar

Det er nye idear som er med å skape framtida. Kanskje sit du inne med ein tanke som kan vera starten på ei bedrift og ein arbeidsplass? Me tar gjerne ein prat om etablering og vekst.

Solid grunnmur

Me jobbar for at bedrifter, lag og organisasjonar har eit godt og mangfaldig ressurssenter når det kjem til næringsutvikling og entreprenørskap.

Aktivt næringsliv gir godt bygdeliv

Har du ein ide som du vil sette ut i live, eller ein draum om å skape din eigen arbeidsplass? Oppdraget vårt i Suldal Vekst er å gi bedriftene våre rom og verktøy til å Spire, Vekse og Gro, som ein lett tilgjengeleg partnar for næringslivet i Suldal og Ryfylke. Dette kan handle om hjelp og rådgjeving til utvikling av forretningsidear, marknads- og prosjektplanlegging, strategiarbeid, finansiering, bedriftsutvikling og organisering av ulike utviklingsaktivitetar og arrangement.

STARTE BEDRIFT

Har du ein ide og ønskjer å starte bedrift, men veit ikkje heilt korleis du skal koma i gang? Suldal Vekst ønskjer at fleire får realisert sine idear, slik at det blir fleire verksemder som kan veksa og gi arbeidsplassar i framtida.

BEDRIFTSUTVIKLING

Me bidrar til at etablerte bedrifter skal få best mogleg føresetnadar for å vekse vidare. Me kan bidra med ideutvikling, marknadsutvikling, finansierings-ordningar, nettverk, ulike vekst- og mentorprogram, styrebank og annan kompetanse.

BLI MÅLBEDRIFT

Som ei næringshagebedrift bidrar du til å styrke eit regionalt kompetansemiljø for næringsutvikling, og legg grunnlaget for arenaer og klynger for samarbeid og utvikling.

client
client
client
client

Eit lite utval av våre målbedrifter. Les meir om dei under seksjonen "Bedrifter".

“Me er opptekne av nyskaping, vekst og utvikling, og heltane våre er gründerane.”

Laila Steine, dagleg leiar

Verktøykassa vår

Miljørapport Suldal Vekst

Her er link til vår miljørapport for 2020

Miljøfyrtårn sertifisert

Å vera ei Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss om avfallshandtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøleiing, som gjer det enklare å lykkast med ei grøn omstilling.

Me ser Miljøfyrtårn som eit viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjer oss som firma og våre tilsette miljømedvitne i dei vala vi tar.