Loading Content..

Visingsnavigering

Hending visingsnavigasjon

Today

Latest Past Hendingar

Oppstart – Digifab kompetanseprogram

Kompetansenettverk for SMB produksjonsbedrifter Digifab er eit samarbeidsprosjekt mellom næringshagane Suldal Vekst og Rogaland Ressurssenter, og er retta mot SMB produksjonsbedrifter på Haugalandet og Ryfylke. Målet med prosjektet er å bidra til auka kunnskap og forståing for digital omstilling hos deltakarbedriftene, og dessutan hjelpa dei med å vurdera og implementera konkrete tiltak for digital omstilling i bedriftene deira. I løpet […]

GRUNDERAKADEMIET: NYTT PROGRAM FOR ETABLERARAR I HJELMELAND, SULDAL OG SAUDA

I samarbeid med Hjelmeland, Suldal og Sauda kommunar startar me opp Gründerakademiet for deg som er i gang med eller tenkjer på å starte bedrift!Du er med på 6 samlingar, fysiske og digitale, der du arbeidar med ditt prosjekt og di bedrift, får fagleg påfyll og jobbar ilag med andre etablerarar. Du får også tilgang til ein webportal der du […]

Nasjonale og lokale tilskotsordningar for straumstøtte og ENØK-tiltak

Digitalt informasjonsseminar:Kva støtteordningar passar best for mi bedrift?  Regjeringa har innført støtteordningar som hjelp til å handtere høge straumprisar. I slutten av november blir det opna for søknader i den nasjonale energitilskotsordninga for næringslivet. Samstundes har kommunar etablert lokale støtteordningar. Sjekk om bedrifta di kan kvalifisere for støtte og korleis du søkjer om dette.   PÅMELDING: https://forms.office.com/r/De1tNZdQsK