Gjesteundersøking 2018

Suldal jobbar for å verte sertifisert av Innovasjon Norge som Bærekraftig Reisemål. Ein del av jobben består av å jamleg utføre gjesteundersøkingar. Sommaren 2018 har me 8 ungdommar i arbeid som er ute for å intervjue gjester i Suldal. Førre gjesteundersøking vart utført i 2011. Ta vel i mot ungdommane!