Loading Content..

Innovasjon Norge med ny rapport på bærekraft og turisme

Kairos Future, på vegane av Innovasjon Norge i Sverige, kom i år ut med ein ny rapport som viser nordmenn, svenskar og danskars syn på bærekraft og turisme. Det kom fram av rapporten at svenskane er langt innstilt på å velje bærekraftige produkter og tenester, til tross for at det kostar meir. Nordmenne er meir skeptiske. Det er også variasjonar …

View Post

Podcastar til inspirasjon for entreprenørar

Podcastar har lenge vore populært i land som USA og England, men er nå i ferd med å bli ein meir og meir nytta kanal også i Noreg for å tileigne seg kunnskap om tema ein interesserer seg for. Innanfor bedriftsutvikling og entreprenørskap kan ein også finne fleire gode podcastar som ein kan la seg inspirere og underholde av. Her …

View Post

It’s Waterful: Lansering av nytt reiselivsselskap

Torsdag denne veka inviterte destinasjonsselskapa Destinasjon Haugesund & Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger til lanseringarrangement i Haugesund, Stavanger og Ryfylke. Temaet for dagen var lanseringa av det nye reiselivsselskapet Reiseliv SørVest SA der dei tre destinasjonsselskapa, som til saman famnar omtrent 30 kommunar, ynskjer å ha ein felles plattform for å promotere regionen som eit attraktivt, berekraftig og heilårig …

View Post

Visit Suldal med ny nettstad

Denne månaden lanserte Visit Suldal ein heilt ny nettstad på norsk under domenet VisitSuldal.no. Her får ein innblikk i alle tilboda i kommunen med restaurantar, overnattingsstader, naturopplevingar, kulturtilbod og meir. Ein kan også finne tekstar og artiklar med inspirasjon til gode turar og sesongbetonte aktivitetar. Suldal Vekst er prosjektansvarleg for Visit Suldal på oppdrag av Suldal kommune.

View Post

56 utstillarar på yrkes- og utdanningsmessa

Suldal og Sauda er annan kvart år vertskap for Yrkes- og utdanningsmessa for indre Ryfylke. I 2019 blei årets Yrkes og utdanningsmesse for Sauda og Suldal avholdt i Suldalshallen på Sand 17 januar. Det var 56 utstillarar representert; 37 bedrifter og 19 utdanningsinstitusjonar. Totalt var det representert 135 personar på stand og 670 besøkande. Utanom dette var det tilfeldige besøkande …

View Post

Nokre gode råd

Menneske i prat. © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland. Er ideen din god nok? Kan det bli ei levedyktig bedrift av dette? Vil den bli lønnsam? Kva selskapsform bør du etablere? Treng du hjelp frå andre, og i tilfelle kven? Vår målsetting er å hjelpe deg i gong med di bedriftsetablering. Her å nokre gode råd for å komma i …

View Post