Loading Content..

BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING I ROGALAND

Rogaland Fylkeskommune har stadig midlar til bedriftsintern opplæring. Bedrifter kan søkje om støtte til å gjennomføre aktuelle opplæringstiltak som gjer bedrift og tilsette betre rusta til å møte konkurransesituasjon og omstille seg.

Kven kan søkje:

Enkeltbedrifter, bedrifter i lag, bransjeorganisasjonar som har omstillingsbehov og som treng kompetanseløft for vidareutvikling.

Når og kor søkjer du:

Du kan søkje når som helst, og innan 31.12.2021. Du søkjer via www.regionalforvaltning.no

Les meir om ordninga her

Suldal Vekst AS hjelper gjerne til med søknadsprosessen; å forme søknad, finne relevante fagområde, koble til relevante fagmiljø for opplæring, utforme opplæringsplan og meir. Ta gjerne kontakt med oss om du har behov for bedriftsintern opplæring i verksemda di!

    Leave Your Comment Here