Loading Content..

BEREKRAFT I DAGLIG DRIFT

Små og mellomstore bedrifter har ei viktig rolle i å sikre eit bærekraftig framtid. Kva betyr berekraftsmåla for den enkelte verksemd? I denne nye, digitale kursserien utvikla av Handelshøyskolen BI, i samarbeid med SMB Norge, Næringshagene i Norge, Cermasys og Bergen Næringsråd, vil ein få teoretisk innsikt og praktiske verkemiddel som ein kan ta med inni jobbkvardagen.

Kursserien har fått namnet «Berekraft i daglig drift» og er fordelt på tre modular der kvar modul har tre digitale nettverkssamlinger som går over fire timar. Tema for kvar av dei tre modulane er som følgjer:

  • «Bærekraft basics» (mai/juni)
  • «Bærekraft og felles verdiskaping» (september)
  • «Sirkulærøkonomi og nye muligheter» (oktober/november)

Les meir om kursa her.

Påmeldingsfrist er 17. mai og det er totalt 40 plassar. Kurset er finansiert gjennom offentlige midlar og er gratis for deltakarane.

    Leave Your Comment Here