Loading Content..

Korleis kan kunstprosjekt vera ein katalysator for stadutvikling?

Det har dei svaret på i den vesle bygda på Nesflaten, som er kjend for sin kraftarkitektur! Her har dei nå starta eit prosjekt som er nyskapande i form, prosess og metode og koplar saman lokale, regionale og internasjonale aktørar ved å transformera Sentrumsbygget i bygda til ein destinasjon ved hjelp av kunst og design. Prosjektet skal realiserast i det …

View Post