Kva er ein næringshage?

SuldalVekstNæringshage_2012Suldal Vekst er ein av over 40 næringshagar i heile landet som er tatt opp i det nasjonale næringshageprogrammet. Dette betyr mellom anna at me mottar statlege midlar for å hjelpe bedrifter og gründerar i vår region til å realisere sine forretningsidear og utviklingsplanar.

Les meir på www.siva.no og www.nhnett.no