Leige lokaler

Foto: Anne Lise NorheimNæringshagen tilbyr forretningslokaler i bedriftmiljø, der bedrifter stimulerer kvarandre til innovasjon og vekst. Det meste er tilrettelagt, og du slepp alt det praktiske som stel både tid og konsentrasjon.

 

 

Lokala i næringshagen er lagt til rette for samspel mellom bedrifter. Dei har fellesløysingar for partiske kontorbehov som t.d. møterom og felles kantine. Det er også samarbeidsavtalar for spesialkompetanse som t.d. dataløysingar. Lokala har ulike størrelse til ulike behov.

Kontakt:
Underbakke AS
Sandsvegen 134
4230 Sand

Tlf: 52 79 06 10