Inkubator

Foto: Anne Lise NorheimInkubatortilbod til gründerar og etablerarar
Sjølv med stor aktivitet i fylket vårt, er også Rogaland avhengig av at innovative og kompetansebaserte bedrifter blir etablert og utvikla/vidareutvikla i vår region. Ein inkubator bidrar til å utvikle innovative bedrifter i tidleg vekstfase og skal bidra til at ideane utviklar seg til vekstbedrifter – raskt og sikkert.

 

 

Ein inkubator kan gjennom nettverk og kompetanse vere med å løfte innovative prosjekt frå idestadiet til kommersialisering.

Suldal Vekst har eit godt samarbeid med Rogaland sitt inkubatormiljø hjå Ipark i Stavanger Meir informasjon om SIVA sitt inkubatorprogram og andre inkubatorar i Norge finn du på www.inkubator.no . Du kan også finne meir informasjon på www.ipark.no .

Har di bedrift eit potensial for å utvikle gode og innovative forretningsidear, kan dette programmet gi deg moglegheit til å realisere fleire gründerdraumar. Ta kontakt eller gi oss tips! All kontakt til oss blir konfidensielt handsama