Loading Content..

Styret og eigarar

Spire © Suldal Vekst. Foto: Mikkel Meister.

Styret i Suldal Vekst: Med verdiskaping i sentrum

Ja, det er det som er vårt oppdrag i Suldal Vekst. Suldal kommune sitt slagord set standarden, og målet er: verdiskaping, arbeidsplassar, busetting og trivsel i alle bygder. Der er ei rekkefylje her som ikkje er tilfeldig. Då slik at dei tre siste fullt og heilt er avhengige av at det som står først, er på plass. Og tenk kor flott: me har eit Skattkammer å ause av, som grunnlag for dette!

– styret i Suldal Vekst AS.

Odd Harald Aksland
Styreleiar
Aksland har jobba innanfor logistikk og transport heile sitt yrkesaktive liv. Han starta som leiar av Suldal Bilag, og er i dag direktør i Kolumbus AS. Aksland bur på Vaulen i Stavanger.

Regine Romsbotn
Styremedlem
Romsbotn er opprinnleg frå Jelsa, og er utdanna jurist frå universitetet i Bergen. Ho har ein master i areal og eigedom, og arbeidar i dag i Rogaland Fylkeskommune.

Ragnar Waalen
Styremedlem
Waalen jobbar som seniorrådgivar i innovasjonsavdelinga i Siva (Selskapet for Industrivekst SF).

Sigurd Kilane
Styremedlem
Sigurd Kilane er frå Erfjord og har hatt det meste av sitt yrkesaktive liv innan sjømat og oppdrettsnæringa. Han jobbar i dag som biologisk controller i Grieg Seafood Rogaland AS. Han har allsidig styreerfaring og er i tillegg bonde og driv med sau.

Anne S. Tjordal
Nestleiar
Oppvaksen på Suldalsosen og har jobba innanfor både kommunal og privat sektor i Suldal. I dag er Tjordal tilsett hjå Norsk Stein som HR-generalist.


Eigarar: Ein miks av offentlege aktørar, private bedrifter og næringsdrivande.

Suldal Vekst har mange engasjerte og spennande eigarar. Eigarane er ein miks av offentlege aktørar, private bedrifter og næringsdrivande. Dei representerer stor breidde i bransje, størrelse og alder. Felles er at dei alle bidrar til at Suldal Vekst AS kan ha rolla som ein viktig partnar og motor i næringsutviklingsarbeidet.

Suldal kommune

Underbakke Holding AS

Suldal Næringsforening

Suldal Bilag Holding AS

KV Bygg Suldal AS

Lasse Eide Holding AS

Filter AS

Jeekk AS

Rygjatun Eigedom AS

Tveit Regnskap AS

Ryfylke Fjordhotel AS

Vinnarskalle AS

Sand Servicesenter AS

Krambua Blomster AS

Ola Hauge

Norconsult AS avd Sand

Astrid Brommeland

Sand Sport AS

Mo Laksegard AS

Vatlandsvåg Handel AS

Einar Olsen

Energihotellet AS

Tiramisu-reiser med Smak AS

Rainer W. Speth

SIVA

Suldal Transport AS

Underbakke AS

Sparebanken Rogaland

Suldal Økonomi og Rådgiving

Ola Fisketjøn AS

Norsk Stein AS

Lars Arne Bjørkland

Kulp AS

Suldalsposten AS

Jelsa Utvikling AS

NAF AS

Ryfylke Bok & IT AS

Osa-Bu

Vikane Hyttetun AS

Ryfylke Fjordhage AS

Kjellaug Myhr

Endre Kvæstad

Sparringspartneren AS

Helgevold Elektro AS

Eirik Moe AS

Per Arne Fisketjøn

Olav Lindseth

Tormod Skeie