Loading Content..

Ekstra støtte til landbruket

Fylkeskommunen informerte i haust om ekstra midlar som går til å støtte prosjekt og tiltak som fremjar ei berekraftig og klimavenleg sysselsetting, verdiskaping og næringsutvikling i landbruket.

På fylkesmannen.no informerer dei om at «Prosjekt og tiltak må vera forankra i Regionalplan landbruk i Rogaland og/eller Strategi for bioøkonomi 2018-2030.«

Les meir om ordninga her.

    Leave Your Comment Here