Loading Content..

Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

  • Denne hending er over.

Digital Workshop – Robotikk og smarte sensorer

11 mars, 2021 @ 12:00 15:00

Kva er eigentleg ein smart sensor?
Kva for moglegheiter ligg i å bruka smarte sensorar?
Kva kan ein robot ikkje brukast til?
Er autonom transport noko for meg?
Korleis kan eg nytten denne teknologien i mi bedrift?

Me inviterar til Workshop med robotar, autonome transportmiddel og smarte sensorar! Her får du moglegheit til å sjå på kva denne nye tekonolgien kan brukast til.

Målet er at etter gjennomførd workshop skal du vera i betre stand til å sjå nytteverdien av ulike robotløysingar og sensorteknologiar, og ikkje minst sjå moglegheiter i eigen produksjon. Workshopen gir deltakar innsikt i nyaste robotteknologiar, skilnadene deira og moglege bruksområde. Teknologiar frå leverandørar som ABB, Fanuc, Kuka og Nachi, teknologiar frå UR, Omron og Mir blir vist og blir brukt under workshoppen.

Du skal få kompetanse på å kunna vurdera korleis teknologiane kan utnyttast som eit verktøy for å auka grada av automasjon, produsera smartare, redusera vedlikeholdskostnader osv.

Innhald

  • Nyaste Sensor-teknologiar
  • Nyaste innen Robot-teknologiar og deira bruksområde

Sted: WEBINAR – LINK SENDES UT

  • 12:00 – 13:00 WS Robotikk og AIV
  • 13:00 – 13:15 Pause
  • 13:15 – 14:15 WS Smarte sensorer
  • 14:00- 15:00 Felles oppsummering og nye muligheter.

For målbedrifter/medlemmer = 500,- (Ikke medlemmer 750,-)