Loading Content..

Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

Grunnopplæring i arbeidsmiljø – HMS kurs

10 mars, 2020 @ 08:15 15:30

Kurset er aktuelt for verneombod, leiarar, AMU og tilsette som jobbar innanfor HR og HMS (40 timar).

Kurset blir gjennomført i samarbeid med AktiMed og dekkjer arbeidsmiljølova sine krav om opplæring av verneombod og medlemmer av arbeidsmiljøutval.

Tema:

  • Arbeidsmiljølova
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Forebygging av muskel og skjelettplager
  • Fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorar
  • Forebygging og oppfølging av sykefravær
  • Plikter og rett ved yrkessykdom og skade
  • Psykososiale forhold i arbeidslivet
  • AKAN- Rus og avhengighet i arbeidslivet
  • Krisehåndtering
  • Mobbing og konflikter

Kurset foregår 10., 11. og 24.mars i Suldal Vekst sine lokaler på Sand. Kl 0815-1530 alle dagar.

Pris pr deltakar: eks mva 6100,-
(Inklusiv  lunsj alle dagar)

Meld deg på til post@suldalvekst.no eller til telefon 90566358.

Ta kontakt med oss for meir informasjon!