Loading Content..

Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

Suldalstandarden: Kick off

12 juni, 2021 @ 09:00 14:00

VisitSuldal, Suldal Næringsforening og Suldal kommune inviterer til kick-off for Suldalsstandarden laurdag 12.juni kl 10:00. Samlinga er for alle som gjennom sitt arbeid er i kontakt med gjester i ein eller annan form der målet er å gi informasjon om sommarens tilbod, kunnskap om den flotte kommunen vår, inspirasjon til vertskaps-rolla og moglegheita til å bli kjend med med-vertar på tvers av organisasjon og grend.

Tema for dagen

(Møtestad kjem)

Reiselivskommunen Suldal

Kva er eit berekraftig reisemål?

Kva har me å tilby i kommunen vår?

Nye tilbod av året

Sommarprogrammet

Kva er Suldalsstandarden?

Det gode vertskap
Korleis er me gode Suldalsvertar?

Korleis kan ein som Suldalsvert bidra til auka verdiskaping i kommunen?

Det digitale Suldalskurset

Bli kjend med vertskapskurset for reisemålet og vårt eige intern-nett.

Workshop

Bli kjend med eigen kommune.

Påmelding:Påmelding innan tysdag 1. juni til suldal@visitsuldal.no.

Arrangør: Suldal Vekst/VisitSuldal, Suldal Næringsforening, Suldal kommune.

Fotokreditering: Skattkammeret Suldal. Foto: Jarle Lunde/Suldal Foto