Loading Content..

Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

  • Denne hending er over.

Vekst:LAB Reiseliv

18 februar @ 08:30 19 februar @ 15:30

Er du interessert i å utvikle nye reiselivsprodukt og aktivitetar? Eller gjerne forsterke dei du allereie har?

No kan alle som ønskjer å starte eller få vekst i eksisterande reiselivsbedrift lære seg nye verktøy for raskare å avklare idear og metodar. I samarbeid med Innovation Dock er du med dette invitert til Vekst:Lab – ein to dagars workshop for reiselivsnæringa i Ryfylke.

Verktøyet du blir kjent med er utvikla av Massachusettes Instituteof Technology (MIT) for å jobbe med utfordringar og finne nye og betre løysingar for reiselivsnæringa.

KVEN ER PROGRAMMET FOR?

  • For deg som ønskjer å starte eiga reiselivsbedrift
  • Du som allereie er i drift og ønskjer vekst
  • Studentar som er interessert i feltet
  • Du som jobbar med å hjelpe oppstarts– og vekstselskap
  • …og har tilknytning til Ryfylke

KVIFOR DELTA?

Auke kompetanse, nettverk og verktøy for raskare å avklare idear og metodar for etablering eller utvikling. Innovation Dock bidrar til å sjå på kva moglegheiter som kan liggje i å utvikle reiselivsnæringa i Ryfylke.

KVEN MØTER DU?

Innovation Dock er etablert som eit co-working space i Stavanger øst, og huser i dag i underkant av 70 bedrifter. I tillegg har dei ei rekkje program, seminar og kurs retta mot oppstarts– og vekstselskap. Workshopen blir leia av erfarne personar med god erfaring i å gjennomføre utviklingsprogram for oppstarts- og vekstselskap.

PRAKTISK

NÅR: TYS- ONSD, 18.-19. februar 2020

KL: Dørene opnar 08:30, med oppstart: 09:00-15:30 begge dagar. (Lunch og snacks inkludert)

KOR: Suldal Vekst, Sandsvegen134, 4230 Sand

NB! Påmeldingsfrist: 11. februar


KVA KOSTAR DET?
Programmet er finansiert av Rogaland Fylkeskommune, og er gratis.