Loading Content..

Lastar Hendingar

Tidlegare Hendingar

Hendingar søk og visingsnavigasjon

Hending visingsnavigasjon

  • Denne hending er over.

mars 2019

Matkurs for opplevingsbedrifter

27 mars, 2019 @ 08:00 - 31 mars, 2019 @ 17:00

Me veit at gjestene våre set pris på gode matopplevingar. Kokk, Sigve Skretting, kjem til Suldal for å lære opplevingsbedrifter å lage utemat av lokale råvarer. Kurset foregår hjå Træ Gården. Kurset blir gjennomført i samarbeid med NCE Fjord Tourism, Reisemål Ryfylke og Lysefjorden Utvikling. Det er ledige plasser på kurset - meld deg på til post@suldalvekst.no.

Finn ut meir »

april 2019

Nexans møter næringslivet

2 april, 2019 @ 13:00 - 16:00

Nexans er leverandør til Statnett/NSL-prosjektet for å produsere og installere kraftkabelen over Suldalsvatnet og opp Eiadalen våren 2020. Nexans er no i gang med detaljplanlegging for operasjonen, som startar i mars/april 2020 og varer til september same år. På det meste vil det vere om lag 100 personar i arbeid i området. Nexans vil ha behov for assistanse på fleire område; entreprenør, stillas, rigging, sveising/platearbeid, transport, elektrikartenester, snekring, sikring, vakthald, kranar, bespisning, reinhald, avfallshandtering, brakker, etc .I denne samanhengen ønskjer…

Finn ut meir »

Konferanse: Kunst og arkitektur for stadsutvikling

5 april, 2019 @ 11:30 - 18:00

Foreininga LIV på NES i samarbeid med Suldal kommune, Suldal Vekst, Rogaland Kunstsenter og Foundation de France inviterer til konferanse om temaet kunst, arkitektur og stadutvikling. Kva type tiltak kan ei bygd nytta i møte med pendelen fråflytting og turistinnrykk? Kva er eit godt liv på bygda og korleis skal ein leggja til rette for det? Korleis skal ein tenkja fleirbruksbygg i framtida på mindre stader der det er få møteplassar? Korleis kan kunstprosjekt vera ein katalysator for stadutvikling? For…

Finn ut meir »

Er du klar for å satse internasjonalt?

30 april, 2019 @ 10:00 - 15:00

Det er mange spørsmål bedrifter må ta stilling til før dei satsar internasjonalt. Spørsmåla kan vere påvirka av kultur, reguleringar og handelsreglar, samt marknadstrendar i målmarknaden. Internasjonalisering opnar for nye marknadar, moglegheiter og ikkje minst utfordringar enn om du berre opererer i Norge. Me inviterer til workhop med Innovasjon Norge, der du får høve til å jobbe med selskapet ditt sitt internasjonale vekstprosjekt. Workshopen krev nokre førebuingar før oppstart, og det vert lagt opp til konsentrert jobbing under samlinga. Mykje…

Finn ut meir »

mai 2019

Sosiale medier for bedrifter

13 mai, 2019 @ 16:00 - 21:00

Kurset passar for etablerarar og gründerar som vil vite meir om korleis ein kan marknadsføre si bedrift gjennom Facebook og Instagram Temaer på kurset: Kom i gong med ei Fasebook side for di bedriftOpprette og fremje innlegg for bedrifta på FacebookPublisere bilete og video på FacebookOpprette og fremje arrangement på FacebookKomme i gang med annonsering på Facebook og InstagramBruke Instagram til å vise fram bedrifta diKrysspublisering mellom Facebook og Instagram Førebuing til kurset: Du må ta med deg både smarttelefon…

Finn ut meir »

august 2019

Etterutdanningskurs – Gods YSK – 35 t (Helg)

24 august, 2019 @ 08:00 - 4 september, 2019 @ 16:00
NOK

Har du nødvendig etterutdanning på plass? I samarbeid med Instruo AS arrangerer Suldal Vekst etterutdanningskurs for yrkessjåførar. Dato:     24. aug – 25.aug – kl 0800-1600                 30.aug – 01.sept – kl 0800-1600 Stad:     Suldal Vekst, Sand Pris;       9800,-   For meir informasjon og påmelding sjå her.

Finn ut meir »

Miljøfyrtårnsertifisering – oppstartsmøte

28 august, 2019 @ 09:00 - 11:30

Miljøfyrtårn er eit konkret og effektiv verktøy som hjelper deg med å ta smarte og lønnsame miljøval. VURDERER DU Å BLI SERTIFISERT? Les meir om å bli Miljøfyrtårn her: http://www.miljofyrtarn.no Kort introduksjon til Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn portalen og korleis bruke denne Introduksjon til Miljøkartlegging og Miljørekneskap Gjennomgang og avklaring for felleskriterier Oppsummering og vegen vidare for kvar enkelt bedrift Miljøfyrtårnkonsulent: Odd Åge Aas Meld deg på innan 25. august til post@suldalvekst.no. Har du spørsmål rundt ordninga eller er usikker på om…

Finn ut meir »

Læring i Næring 2019-2020

28 august, 2019 @ 10:30 - 12:30

Lokal rekruttering for  framtida - Læring i Næring skal vera med på å gi ungdom kjennskap til lokalt næringsliv og ulike yrkesretningar, og gjerne danne grunnlaget for utdanningsval. Vil di bedrift vil vere med oss på Læring i Næring- prosjekt mot 9. trinn? Ungdommane møter næringslivet, og lærer i praksis korleis ein skal skrive ein søknad, delta på bedriftsbesøk, gjennomføre eit jobbintervju og kanskje få tilbod om sin første jobb. Ungdommane som evt. får arbeid skal jobbe 37, 5t i…

Finn ut meir »

september 2019

Frukostmøte med Statnett

10 september, 2019 @ 08:30 - 09:30
Suldal Vekst, Sandsvegen 134
Sand, 4230 Norway
+ Google-kart

Statnett gir oss siste oppdateringar og status for verdas lengste straumkabel - North Sea Link prosjektet! Prosjektleiar Oddbjørn Strand blir med. Pris inkl frukost: kr 150,- Meld deg på til post@suldalvekst.no eller send ein SMS til 97775757! Velkommen til septemberfrukost! Fakta om prosjektet - Antall kilometer: Ca 720 km- Spenning: 525 kV- Kapasitet: Omlag 1.400 MW- Sted: Kabelen skal bygges mellom Suldal kommune i Norge og Newcastle-området i England- Forventet ferdig: Planlagt idriftsettelse i 2021 - Forventet kostnad (milliarder euro): Nettutviklingsplan…

Finn ut meir »

Kurs i søkemotoroptimalisering

18 september, 2019 @ 09:00 - 15:00

Søkemotoroptimalisering er ein strategi for å overbevise søkjemotorane om at dine nettsider er dei mest relevante. Kundane dine googlar – men er du synleg? Meld deg på kurs og lær deg korleis du blir synleg på nett? Visste du at mest all trafikk til nettsidene dine kjem frå Google? Førstesida til Google har ti plassar. Skal di nettside bli klikka på, bør du helst vere på framsida, og for å hamne der treng du innsikt i korleis søkemotoroptimalisering fungerer. SEO…

Finn ut meir »

Open dag ved Norsk Stein

21 september, 2019 @ 10:00 - 15:00

Vil du vite kva som skjer på Noregs største pukkverk?  Norsk Stein ynskjer store og små velkomne til open dag den 21. september. Her får du busstur på anlegget, du kan teste ein dumper, du kjem inn på laboratoriumet og du kan ta del i kjekke aktivitetar. Velkommen!

Finn ut meir »

oktober 2019

HEILT SJEF!

30 oktober, 2019 @ 10:00 - 12:00
Suldal Vekst, Sandsvegen 134
Sand, 4230 Norway
+ Google-kart

Er du leiar i ei lita eller mellomstor bedrift? Då har du ei krevjande leiarrolle med ansvar for eit stort mangfald av oppgåver som i større bedrifter blir fordelt på fleire personar.

Finn ut meir »

november 2019

Støtteordningar for vekst og innovasjon.

6 november, 2019 @ 10:00 - 12:00
Suldal Vekst, Sandsvegen 134
Sand, 4230 Norway
+ Google-kart

Aldri før har det vore så monge støtteordningar for små og mellomstore verksemder. Korleis kan ein få oversikt og finne akkurat dei støtteordningane som kan passe for di utvikling? Me får besøk frå Valide Haugesund som vil fortelja meir om VRI, Validé inkubator og Connect BAN Haugesund. Du vil også få informasjon og også hjelp til å søkje SkatteFUNN. I tillegg få innblikk i kva Norsk Katapult kan være ein viktig partner i utviklingsprosjekt. VRI - verkemidlar for regional innovasjon…

Finn ut meir »

OPPLEVINGSKURS OG VEKSTPROGRAM FOR REISELIVSBEDRIFTER

28 november, 2019 @ 12:00 - 29 november, 2019 @ 14:00

I samarbeid med Rogaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge inviterer Næringshagane i Rogaland til VekstProgram for opplevings- og reiselivsnæringa - eit berekraftig utviklingsprogram for små og mellomstore opplevings- og reiselivsbedrifter i Ryfylke og på Haugalandet. MÅL FOR PROGRAMMET Som deltakar lærer du nye og spennande måtar å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der prinsipp for berekraftig reiseliv er viktig del av utviklingsprosessen. Du får mange praktiske verktøy for å utvikle heilskaplege, meiningsfylte og lønnsame opplevingar i eiga bedrift. Kva er…

Finn ut meir »

februar 2020

Workshop – Robotikk og smarte sensorer

5 februar @ 08:30 - 16:00
Garaneset, Sandvegen 134
SAND, 4230
+ Google-kart

Kva er eigentleg ein robot og autonom transport? Kva for moglegheiter ligg i å bruka smarte sensorar? Korleis kan eg nytten denne teknologien i mi bedrift?Me inviterar til Workshop med Robotar, autonome transportmiddel og smarte sensorar! Her får du moglegheit til å sjå på kva denne nye tekonolgien kan brukast til. Det blir ein teoretisk del, og ein praktisk del med programmering og bruk! Me får besøk av Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) som har lasta opp bilen og hengaren…

Finn ut meir »

Reisemål Ryfylke inviterer til kurs i «Attraktive pakkar for cruisegjester

13 februar @ 11:00 - 14 februar @ 13:00

I samband med prosjektet "Expedition Ryfylke", inviterer destinasjonsselskapet til kompetansepåfyll og kurs for å tiltrekkje seg gjester som kjem sjøvegen til Ryfylke. Kven passar kurset for? Kurset er aktuelt for bedrifter som arbeidar med cruise, eller har produkt som kan utviklast og pakketerast til cruisegjestene. Kurset er også aktuelt for kommunane som skal ta imot gjester. Om kurset: Ein cruisegjest kjem på besøk i ein kortare periode. Difor må ein tenkje anleis rundt pakking og tilbod. På dette kurset lærer…

Finn ut meir »

Vekst:LAB Reiseliv

18 februar @ 08:30 - 19 februar @ 15:30

Er du interessert i å utvikle nye reiselivsprodukt og aktivitetar? Eller gjerne forsterke dei du allereie har? No kan alle som ønskjer å starte eller få vekst i eksisterande reiselivsbedrift lære seg nye verktøy for raskare å avklare idear og metodar. I samarbeid med Innovation Dock er du med dette invitert til Vekst:Lab - ein to dagars workshop for reiselivsnæringa i Ryfylke. Verktøyet du blir kjent med er utvikla av Massachusettes Instituteof Technology (MIT) for å jobbe med utfordringar og…

Finn ut meir »

Gult belte i Lean – Sertifiseringskurs.

19 februar @ 08:00 - 20 februar @ 09:00

Suldal Vekst i samarbeid med Samarbeidsutvikling tilbyr deg å delta på Gult Belte Sertifiseringskurs i Lean.Kurset gir kunnskap om kva Lean er. Det gir moglegheit til å omskapa kunnskap for endringar. Endringar som er nødvendig til å lykkast i framtida. Etter kursa skal deltakarane kunna leia og bidra til små betringar som gir denne endringa. Gjennom kurset vil du få ei innføring i kva LEAN handlar om og korleis nytta LEAN i arbeidsdagen din. Etter endt kurs, vil du motta…

Finn ut meir »

mars 2020

Grunnopplæring i arbeidsmiljø – HMS kurs

10 mars @ 08:15 - 15:30

Kurset er aktuelt for verneombod, leiarar, AMU og tilsette som jobbar innanfor HR og HMS (40 timar). Kurset blir gjennomført i samarbeid med AktiMed og dekkjer arbeidsmiljølova sine krav om opplæring av verneombod og medlemmer av arbeidsmiljøutval. Tema: ArbeidsmiljølovaSystematisk HMS-arbeidForebygging av muskel og skjelettplagerFysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorarForebygging og oppfølging av sykefraværPlikter og rett ved yrkessykdom og skadePsykososiale forhold i arbeidslivetAKAN- Rus og avhengighet i arbeidslivetKrisehåndteringMobbing og konflikter Kurset foregår 10., 11. og 24.mars i Suldal Vekst sine lokaler på Sand.…

Finn ut meir »

Velkommen til ny nettverkssamling for Heilt Sjef!

17 mars @ 13:00 - 15:00
SULDAL VEKST, Sandsvegen 134
Sand, 4230 Norway
+ Google-kart
NOK100

ARRANGEMENTET ER AVLYST! Jobbar du som leiar? Då synes du kanskje det er vanskeleg å ta den nødvendige samtalen? Slik bør du som leiar ta den nødvendige samtalen. Alle veit at leiarar ikkje skal gøyme problem under teppet. Likevel ser me at dette kan vere utfordrande og eit vanleg ankepunkt mot leiaren er nettopp at dei ikkje tar tak i problema og heller framstår som konfliktsky. Den vanskelege samtalen vil alltid vere ein nødvendig samtale. AktiMed kjem og deler sine erfaringar, gir tips og råd om…

Finn ut meir »

april 2020

Gratis webinar: Slik søkjer du kontantstøtte – Utsett til tysdag 21. april – 09:00

21 april @ 09:00 - 10:00

I samarbeid med Suldal Næringsforening inviterer me næringslivet til webinar fredag 17. april klokka 14:00 der hovudtema er kompensasjonsordninga for bedrifter som kan søkje om å få dekt nødvendige utgifter. Dersom bedrifta di har blitt pålagt av staten å stengje, eller har inntektsreduksjon på over 30 % (20 % for mars), kan du søkje om kompensasjon for å dekkje nødvendige kostnader. Me går gjennom kva du treng å førebu og gjer ein praktisk gjennomgang av korleis søknaden skal sendast inn.…

Finn ut meir »

juni 2020

Etablerar introduksjonskurs

3 juni @ 16:00 - 19:00

Kurset er for etablerarar som nyleg har etablert eller som har ein plan om å etablera eiga bedrift. I løpet av tre timar går ein gjennom grunnleggjande element som er viktig i samband med etablering og oppstart av eiga bedrift. Kurset er gratis. Kurset blir arrangert av Skape.no, og du finn meir informasjon og lenke til påmelding her: https://skape.no/index.php?p=kurskalender/etablerar-introduksjonskurs-3-juni-2020-suldal

Finn ut meir »

Webinar: Informasjon om Suldal kommune sine investerings- og utbyggingsprosjekt

26 juni @ 10:00 - 11:00

Formålet med webinaret er å gi informasjon om pågåande og framtidige investeringsprosjekt og aktivitet i Suldal kommune sin regi. Webinaret blir arrangert i eit samarbeid mellom Suldal kommune og Suldal Vekst AS. Deltaking er gratis, men me vil gjerne ha påmelding innan 24. juni. Meld deg på til post@suldalvekst.no og du får tilsendt informasjon om deltaking frå oss. Velkommen!

Finn ut meir »

september 2020

Miljøfyrtårnsertifisering – oppstartsmøte

3 september @ 09:00 - 11:00

STAD: Suldal Vekst sine lokalar på Sand. Fleire og fleire suldalsbedrifter miljøsertifiserer seg, og meinar at Miljøfyrtårn er eit konkret og effektiv verktøy som hjelper bedrifta med å ta smarte og lønnsame miljøval! VURDERER DU Å BLI SERTIFISERT? Les meir om å bli Miljøfyrtårn her: http://www.miljofyrtarn.no Kort introduksjon til MiljøfyrtårnMiljøfyrtårn portalen og korleis bruke denneIntroduksjon til Miljøkartlegging og MiljørekneskapGjennomgang og avklaring for felleskriterierOppsummering og vegen vidare for kvar enkelt bedrift Miljøfyrtårnkonsulent: Odd Åge Aas Meld deg på HER innan 31.. august.…

Finn ut meir »

Ta lunsjen med Skeiseid!

30 september @ 11:00 - 12:30
NOK150

Arrangementet er utsett! Ny dato kjem. Kreativ kommuniksjon og mediablikk Slibrig tango og utspekulert swing Den evinnelege mediedansen, der du må ta føringa og by på deg sjølv. Komfortsone er for feigingar. Det gjeld også for trauste ryfylkingar. Tor Øyvind Skeiseid slutta som profilert journalist og programleiar i NRK Rogaland for fleire år sidan og etablerte Ryfylke Livsgnist. No kjem han til oss og deler både tips, meiningar, saker og funderingar når kommunikasjon og media er tema. Stad: Suldal Vekst,…

Finn ut meir »

oktober 2020

Krisestemning eller den nye normalen?

7 oktober @ 09:30 - 11:00

Koronaviruset har heilt eller delvis sletta mange ordrebøker. Kva er status? Me inviterer til frukost, innlegg og diskusjonar om kva som skjer framover. Kva virkemidlar finst? Kva kan du og kva bør du gjere no? Arrangementet er gratis og det vil vere mogleg å delta via Teams på dette møtet. Meld deg på ved å sende ein epost til post@suldalvekst.no eller HER

Finn ut meir »

Frukostmøte: VEKST GJENNOM DIGITAL OMSTILLING

15 oktober @ 09:30 - 12:00

Er di bedrift på veg til Industri 4.0? «Digitalisering handlar om å bruka teknologi til å fornya, forenkla og forbetra. Det handlar om å tilby nye og betre tenester, som er enkle å bruka, effektive, og pålitelege.» Regjeringen.no Som eit ledd i digitatliseringsprosessen mot Industri 4.0, held vi eit frukostmøte om eit kompetanseprogram som vi arrangerer i haust. Me får besøk av Roar Knudsen frå Knudsen Dørfabrikk AS og Ingvild Jensen frå DigiFab som vil presentera prosjektet og moglegheitene som…

Finn ut meir »
+ Eksporter hendingar