Loading Content..

Velkommen til jobbsøk

Velkommen ungdommer i 10 trinn til JOBBSØK.

I 9 trinn laga de søknad for  Læring i Næring prosjektet.
No skal de  få vidareutvikla søknaden med meir  og samstundes få til ein CV.

Kva er ein CV? Curriculum vitae er et samandrag over ein persons erfaringar og kvalifikasjonar frå utdanning og yrkesliv.
Eit samandrag om DEG.

Søknaden skal du skriva  er til ein reell bedrift i Suldal men jobben er ikkje ekte.
Dette er ein «falsk» annonse som du skal lære å lese  slik at du er godt forberedt den dagen du verkeleg treng erfaringa.

Når alle søknader er mottatt skal du på eit reelt intervju med ein ekte bedriftsleiar. Det vil være eit intervju som er ein- til – ein, der leiaren spør deg spørsmål og du skal svare det beste du kan.

22. oktober: Søknadskriving med CV. Hugs at alle søknader må lagrast i PDF

29.oktober: Intervju med bedriftsleiarar.

Sjå tips, råd og vink under.

Søknadskriving_CV 22.oktober
Innlevering søknader innen 24. oktober

Intervjudagen er 29.oktober

Bedrifter som er med:
1) NorConsult
2) Kulturhuset i Suldal
3) Monter Suldal
4) Statkraft

Annonsar:

Tips: