Koronainformasjon

Verda, Noreg og våre flotte kommunar står nå i ein vanskeleg situasjon der me alle må gjera store endringar i våre private liv og våre bedrifter for å vera med på Noregs beredskap, og bidra til å hindre vidare smitte og for å verne om sårbare grupper. Situasjonen pregar næringsliv, bedrifter og aktivitet sterkt og gjer at me nå står … Hald fram med å lese Koronainformasjon