Loading Content..

Læring i Næring

Foto: Anne Lise Nordheim – Skattkammer Suldal

Om:

Læring i Næringsprosjektet gir lokal ungdom kjennskap til lokalt næringsliv og ulike yrkesretningar, og kan danne grunnlag for utdanningsval.
Bedriftene bidrar til gode haldningar og viktige verdiar ungdommane tar med seg tidleg i arbeidslivet.
Prosjektet går over eit skuleår og startar med informasjonsdag i 9 trinn på hausten.
Elles får 9. trinn vera med på bedriftsbesøk, søknadsskriving, intervjurunde, evt. Jobbtilbod ei veke.
Arbeidsattest vil bli delt ut til ungdommane etter end prosjekt  og felles evaluering i mai før skuleåret er over.
Læring i Næring prosjektet er vinn-vinn for langsiktig rekruttering for både næringsliv og ungdommar!

Informasjonsdagar:

Agenda for LIN 2019/2020

Bedrifter som er med i 2019/ 2020:

Nyttige linker og maler:

Maler:

Tips og råd: