Loading Content..

Læring i Næring

Foto: Judith Litlehamar

Om:

Læring i Næring-prosjektet gir lokal ungdom kjennskap til lokalt næringsliv og ulike yrkesretningar, og kan danne grunnlag for utdanningsval. Bedriftene bidrar til gode haldningar og viktige verdiar ungdommane tar med seg tidleg i arbeidslivet. Prosjektet går over eit skuleår og startar med informasjonsdag i 9 trinn på hausten.

Gjennom prosjektet får 9. trinn vera med på bedriftsbesøk, søknadsskriving, intervjurunde og eventuelt jobbtilbod ei veke. Arbeidsattest vil bli delt ut til ungdommane etter prosjektet er avslutta og ein arrangerer ei felles evaluering i mai før skuleåret er over. Alt skjer utanom skuletid som på ettermiddagar,  feriar og helger. Ungdommen sjølv gjer val om kven dei skal besøkje og kva jobbar dei vil ha, noko som oppmuntrar til å ta eigne val og ta ansvar for eigen læring. I 2019 er 30 bedrifter og avdelingar i Suldal kommune med på prosjektet og 55 ungdommar i 9 trinn.

Læring i Næring prosjektet er vinn-vinn for langsiktig rekruttering for både næringsliv og ungdommar. Næringslivet får tidig kontakt med ungdommane med tanke på ekstrahjelp og helge- sommarjobbar og ungdommane får jobberfaring og ein lærekurve for korleis dei skal te seg for og etter ein jobbsituvasjon.

Etter 10 års erfaring i Suldal Vekst med Læring i Næring er dette ei viktig rekrutteringsarena for heile Suldal og gir tidlege relasjonar mellom skule og næring.

Informasjonsdagar:

Agenda for LIN 2019/2020

Bedrifter som er med i 2019/ 2020:

Nyttige linker og maler:

Maler:

Tips og råd: