Loading Content..

Læring i Næring

Rytopp. Foto: Jan Nordtveit.

Kva er læring i næring?

Læring i Næring-prosjektet gir lokal ungdom kjennskap til lokalt næringsliv og ulike yrkesretningar, og kan danne grunnlag for utdanningsval. Bedriftene bidrar til gode haldningar og viktige verdiar ungdommane tar med seg tidleg i arbeidslivet. Prosjektet går over eit skuleår og startar med informasjonsdag i 9 trinn på hausten.

Gjennom prosjektet får 9. trinn vera med på bedriftsbesøk, søknadsskriving, intervjurunde og eventuelt jobbtilbod ei veke. Arbeidsattest vil bli delt ut til ungdommane etter prosjektet er avslutta og ein arrangerer ei felles evaluering i mai før skuleåret er over. Alt skjer utanom skuletid som på ettermiddagar,  feriar og helger. Ungdommen sjølv gjer val om kven dei skal besøkje og kva jobbar dei vil ha, noko som oppmuntrar til å ta eigne val og ta ansvar for eigen læring. I 2021 er 24 bedrifter og avdelingar i Suldal kommune med på prosjektet og 51 ungdommar i 9 trinn.

Læring i Næring prosjektet er vinn-vinn for langsiktig rekruttering for både næringsliv og ungdommar. Næringslivet får tidig kontakt med ungdommane med tanke på ekstrahjelp og helge- sommarjobbar og ungdommane får jobberfaring og ein lærekurve for korleis dei skal te seg for og etter ein jobbsituvasjon.

Etter 12 års erfaring i Suldal Vekst med Læring i Næring er dette ei viktig rekrutteringsarena for heile Suldal og gir tidlege relasjonar mellom skule og næring.

Årets informasjonsdag

Læring i Næringsprosjektet  tar digitale flater i bruk mot ungdommane for å synleggjere bedrifter i Suldal. På presentasjonsdagen blir det ein digital presentasjon der bedrifter blir presentert på video til elevane, og brukt vidare i søknadsprosessen.Sand 6.september

På Sand blir informasjonsdagen 6. september.

Agenda for LIN 2020/2021

Her finn du oversikt over programmet for Læring i Næring prosjektet gjennom 2021/22. Dette kan vera nyttig for å hugse viktige dagar og fristar.

Bedriftsprofilar 2021/2022

Her finn du presentasjon frå alle bedriftene som er med på Læring i Næringsprosjektet fordelt etter kva bransje dei er ein del av. Sjå filmen for dei bransjane du er interessert i for å lære meir om bedriftene og kva jobb du kan tenkje deg. Etterpå kan du laste ned informasjonsark for dei bedriftene du ønskjer å vite meir om ved å klikke på «last ned» ved sida av bedriftsnamnet.

Fjordbruk og landbruk

Bedriftspresentasjonar innanfor «fjordbruk og landbruk»:

Industri, bygg og anlegg

Bedriftspresentasjonar innanfor «industri, bygg og anlegg»:

Kultur og service

Bedriftspresentasjonar innanfor «kultur og service»:

Undervisning og omsorg

Bedriftspresentasjonar innanfor «undervisning og omsorg»:

Reiseliv

Bedriftspresentasjonar innanfor «reiseliv»:

Energi og teknologi

Bedriftsprofil: Haugaland kraft
Bedriftsprofil: Statkraft

Bedriftspresentasjonar innanfor «energi og teknologi»:

Nyttige lenker og malar

Her finn du lenker til nyttig informasjon i søknadsprosessen og dersom du får deg jobb gjennom prosjektet. Du finn også ein søknadsmal her som er eit godt utgangspunkt når du skal skrive eigen søknad til ei bedrift. Har du spørsmål kan du kontakte oss på post@suldalvekst.no.

Malar

Tips og råd