Loading Content..

Bedrifter

Eit regionalt kompetansemiljø for næringsutvikling, med arenaer for samarbeid og utvikling.

Gjennom Næringshageprogrammet jobbar me i Suldal Vekst tett opp mot ulike bedrifter i regionen for å bistå med vår kunnskap, verktøy og rådgjevning til å spire, vekse og gro. Her er ei oversikt over våre flotte målbedrifter.

Ynskjer du å vera med i dette programmet? Ta gjerne kontakt med oss.