Om Suldal Vekst as

Foto: Anne Lise NorheimSuldal Vekst skal leggje til rette for nyskaping og vekst i nytt og eksisterande næringsliv.

Vårt hovudmål er å bidra til etablering av nye bedrifter og arbeidsplassar i Suldal, og arbeide for auka lønnsemd og vekst i eksisterande næringsliv.

Visjonen vår er: Aktivt næringsliv gir godt bygdeliv


Aksjonærar

Suldal Vekst er eigd av Suldal kommune, SIVA og privat næringsliv.

Private aksjonærar (51%)
Aksjeselskap:
Underbakke AS
Suldal Transport AS
Suldal Næringsforening
Underbakke Næringspark AS
Suldal Billag Holding AS
Suldal Økonomi og Rådgiving AS
KV-Bygg AS
Sparebank 1 SR-Bank
Suldal Hotell AS
Filter design og kommunikasjon AS
Ola Fisketjøn AS
Lasse Eide Holding AS
Block Berge Bygg AS
Tveit Regnskap AS
Suldalsposten AS
Jelsa Utvikling AS
Ryfylke Fjordhotel AS
Kulp AS
Rygjatun Eigedom AS
Sand Servicesenter AS
Norconsult as
Ryfylke Bok & Papir AS
NAF AS
Vinnarskalle AS
Krambua Blomster AS
Mo Laksegard AS
Sand Sport AS
Helgevold Elektro AS
Tiramisu AS
Energihotellet AS
Eirik Moe AS
Privatpersonar og ENK:
Ola Hauge
Nils Paul Fisketjøn/Osabu
Ryfylke Fjordhage
Vatlandsvåg Handel
Rainer W. Speth
Tormod Skeie
Olav Lindseth
Einar Olsen
Endre Kvæstad
Per Arne Fisketjøn
Kristin D. Høyvik
Astrid Brommeland
Kjellaug Myhr