Skattkammeret Suldal

Skattkammeret Suldal profilen vart i 2018 fornya etter etableringa i 2007. I profileringsmenyen finnes det ein profilmanual, logo,  logo element og bilete. Det høyrer også til retningslinjer om korleis ein kan bruke bileta. Det er styringsgruppa for prosjektet Sand som handels- og opplevingssenter som har jobba fram den nye profilen. I denne styringsgruppa har det vore deltakarar frå næringslivet, Suldal kommune og Suldal Vekst.

Ynskjer du å bruke Skattkammeret Suldal profil så ta kontakt med Suldal Vekst v/ post@suldalvekst.no.

Profilmanualen for Skattkammeret Suldal kan du laste ned her
Retningslinjer for bruk av Skattkammeret Suldal bilete kan du laste ned her.