Loading Content..

Prosjekt «Jobbsøk» 10 trinn

JOBBSØK-prosjekt er ett opplegg mot 10 trinn  der ungdommene spisser søknader med CV ut i fra fiktive annonser fra vårt lokale næringsliv.

Suldal Vekst er inne i en norsktime og hjelper elevene med søknad ut i fra fiktiv annonse.

Vi tar i mot søknadene og sender de ut i etterkant til bedriftene som er med.

Etter søknadene er mottatt inviterer vi med oss næringslivsaktørene til å være med oss på en-til-en intervju med elevene ut i fra søknadene.

Vi har i forkant en samling  med 10 trinn, og presenterer bedriftene og forventingene vi har til elevene til en slik intervjusetting.

Erfaringene er at vi gir våre yngste lokale ungdommer en erfaring og rettledning på hva som venter i en søknad/intervjusetting.

Og vi kommer i nær kontakt med elevene og synliggjør bedrifter lokalt, kompetanse i næringslivet og vi skaper ambassadører for næringslivet  Suldal.

Søknadskriving_CV 22.oktober
Innlevering søknader innen 23. oktober

Intervjudagen er 29.oktober

Bedrifter som er med:
1) NorConsult
2) Kulturhuset i Suldal
3) Monter Suldal
4) Statkraft

Intervjudagen er 29.oktober
Ein- til- ein intervju med bedriftsleiar.