Loading Content..

Råd til Næringslivet i Suldal kommune

Av: Stine Daldorff , smittevernlege

Til Næringslivet i Suldal Kommune

Først vil eg takke alle for ei god innsats med smittereduserande tiltak i desse koronatider. Det er uvisst kor lenge denne situasjonen vil vare, men truleg må vi behalde ein del tiltak i alle fall ut året 2020. Det kjem heile vegen nye retningslinjer og anbefalinger frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og eg sender dykk i den anledning ei oppdatering på kva som anbefalast av smittereduserande tiltak for varehandel, inkludert daglegvarehandel. Eg håper de vil ta dykk tid til å lese gjennom punktane på neste side. Eg har også laga ei kort oppsummering, og byrjar med denne:

  • Hansker og munnbind anbefalast IKKJE
  • Det bør vere mogeleg for kundane å vaske seg på hendene eller bruke håndesinfeksjonssprit før ein går inn og ut av butikkane. Ved bruk av hånddesinfeksjonssprit, bør det gå tydeleg fram at ein må vere heilt tørr på hendane innan ein tar på noko i butikkane. Det er fordi det har vore tilfelle der spriten har antent og begynt å brenne. Spriten fordampar, så dette skal ikkje skje når ein er tørr på hendane. 
  • Det bør gjerast tiltak for å unngå kø, til dømes striper på golvet. Avstand på minst 1 meter bør gjelde overalt.

Eventuelle spørsmål kan rettast til postmottak@suldal.kommune.no

Med venleg helsing
Stine Daldorff
Konstituert kommuneoverlege i Suldal


Råd til all varehandel, inkludert dagligvarehandel fra Helsedirektoratet

Oppdatert 17.3.2020

Er det behov for begrensninger i varetilbudet for å bidra til smittebegrensing?

Det er ikke behov for begrensninger i varetilbud i varehandelen, inkludert dagligvarebutikker for å bidra til smittebegrensning. Per 17. mars 2020 er det ikke noe som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Næringsmiddelvirksomheter anbefales å følge de generelle hygienerådene.

Se informasjon og råd om koronaviruset innenfor Mattilsynet områder (mattilsynet.no)

Er det behov for andre smittebegrensende tiltak i butikk enn de vi allerede har iverksatt?

Koronaviruset smitter i hovedsak gjennom dråpesmitte ved direkte kontakt med smittet person. Det er derfor mye større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter

Helsemyndighetene anbefaler derfor å unngå tett kø i eller ved butikkene.

Mattilsynet anbefaler også at kantiner, serveringssteder og matbutikker styrker renholdet av hyppig berørte kontaktpunkter som dørhåndtak og skifter ut fellesbestikk ofte.   

Se informasjon til næringsmiddelvirksomheter hos Mattilsynet

Hva kan/bør vi gjøre for å trygge våre egne ansatte i butikk?

De generelle hygienerådene gjelder for ansatte i butikk. Alle bør holde minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig. Det er ikke behov for at ansatte i butikk benytter munnbind/ansiktsmasker.

Se råd og informasjon til befolkningen hos Folkehelseinstituttet

Se anbefaling om å ikke bruke munnbind/ansiktsmasker hos Folkehelseinstituttet

Så langt det er mulig bør betaling skje kontaktløst, med tæpping, Vipps, Coopay eller andre digitale betalingsløsninger. Alternativt bør betalingskort benyttes. Kontanter skal kun benyttes unntaksvis.

Råd til kunder

Alle kunder oppfordres til å følge de generelle hygienerådene og bør holde minst én meters avstand til andre kunder og til butikkens ansatte. Det er per 17. mars 2020 ikke behov for å iverksette smitteverntiltak som går utover dette. For eksempel er det ikke behov for at kunder trenger å benytte engangshansker eller munnbind når de handler mat.

Se anbefaling om å ikke bruke munnbind/ansiktsmasker hos Folkehelseinstituttet

Vi oppfordrer dog kunder til å kun ta på de varene de skal kjøpe og bruke kontaktløse betalingsløsninger som tæpping/vipps der det er mulig.

    Leave Your Comment Here