Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga har ein bygdeutviklar i Suldal, Astrid Brommeland.

Kontakt:
Astrid Brommeland
Fylkesmannen landbruksavdelinga
Sandsvegen 134
4230 Sand

Tlf 52 79 06 19