Næringshagane i Norge

Næringshagane i Norge er eit nettverk av 40 næringshagar som tilbyr hjelp til lokal næringsutvikling.

Les meir på nhnett.no