Suldal kommune

 Suldal Vekst har eit tett og godt samarbeid med Suldal kommune om næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Til grunn for dette arbeidet ligg ein samarbeidsavtale om m.a. etablerarrettleiing, bedriftsutvikling, entreprenørskap blant barn og unge og drift av turistkontor. Les meir her  www.suldal.kommune.no