SIVA

Næringshagekonseptet er eit resultat av påtrykk og innspel frå distriktsbedrifter og lokalsamfunn. SIVA har tatt på seg ei rolle som partnar for lokalsamfunn og bedriftsmiljø som er ser muligheiter som ligg i konseptet, og som ønskjer å utvikle si lokale utgåve av næringshagen. Det er det lokale initiativet og dei lokale føresetnadane som blir avgjerande for korleis dette arbeidet skal skje. Les meir på www.siva.no