Suldal Næringsforening

Suldal Næringsforening er ein medlems- og næringsorganisasjon for bedrifter, organisasjonar og næringsdrivande i Suldal kommune. Suldal Næringsforening har rundt 100 medlemmer.

 

 

 

Føremålet til Suldal Næringsforening er å utvikle næringslivet og ivareta fellesinteressene til næringslivsaktørar i Suldal gjennom følgjande vedtektsfesta oppgåver:

• Arbeide for attraktive næringspolitiske rammevilkår.
• Synleggjere og aktivt bidra til positiv marknadsføring av kommunen og medlemmane.
• Arbeide for samferdsel og anna konkurransedyktig infrastruktur.
• Arbeide for målretta kompetanseheving.

Suldal Næringsforening – styret 2013
Olav Lindseth, leiar Kontaktinformasjon: tlf 915 77 036, e-post post@energihotellet.no

Andre styremedlemmer er: Synnøve Meling, Kjetil Brekke, Leif Bakka og Bjørn Moe. Varamedlemmer er Harald Løland, Cecilie Jelsa og Toyni tobekk

SEKRETARIAT
Suldal Vekst as, Sandsvegen 134, 4230 Sand Tlf 52 79 06 00, E-post post@suldalvekst.no