Loading Content..

Growthwheel

Growth Wheel er en danskutvikledt metodikk for forettningsutvikling. Growth Wheel® benytte av ca 2500 veiledere verden over og i Norge nærmer tallet seg 100.

Growth Wheel® setter fokus og tar opp tema som:

  • Hvor skal du bruke kreftene dine i løpet av de neste ukene eller månedene for å skape progresjon for selskapet?
  • Fins det områder som hittil har blitt forsømt?
  • Fins det områder som trenger arbeid før andre områder kan bli utviklet?