Loading Content..

Miljøfyrtårn sertifisert

Å vera ei Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss om avfallshandtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøleiing, som gjer det enklare å lykkast med ei grøn omstilling.

Me ser Miljøfyrtårn som eit viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjer oss som firma og våre tilsette miljømedvitne i dei vala vi tar.