Loading Content..

Startsskot for Rogaland biogassnettverk

Rogaland fylkeskommune har tatt initativ til å starte eit biogassnettverk i regionen. Fredag 19. februar kl 12:00-13:30 inviterer dei alle med interesse for prosjektet eit til digitalt møte. Her vil ein gå inn på kvifor biogass er ein moglegheit for Rogaland og vidare få innsikt i kva innspel biogassinitiativa sjølv har.

For agenda og påmelding sjå invitasjonen her:

    Leave Your Comment Here