Loading Content..

Suldal Vekst sertifisert som Miljøfyrtårn

Bærekraft er eit stort fokus hjå oss her i Suldal Vekst, og me er svært glade for å kunne informere om at Suldal Vekst blei sertifisert som Miljøfyrtårn i februar 2019. Miljøfyrtårnsertifisering er ei nasjonal klassifisering for bærekraftige bedrifter.

Miljøfyrtårn klassifiseringa gir oss smarte verktøy for å jobba meir konkret med bærekraft innan område som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Ved å ta i bruk et anerkjend miljøledelsessystem og jobbe konkret med bærekraft, vil ein skapa økt bevisstgjering på miljø, som igjen er viktig for engasjementet til tilsette og mot kunder. Bærekraft lønner seg, ikkje bare for miljøet, men også for bunnlinja.

Suldal Vekst vil arbeide med bærekraftige mål. På den måten er me med på å  synliggjera at framtidas løysingar kan vera både bærekraftige og lønnsomme for næringslivet og for vekst i vårt distrikt.

Vil du vite meir om miljøfyrtårnsertifiseringa og ynskjer å vera ein av dei sertifiserte i Ryfylke? Ta gjerne kontakt med oss!

    Leave Your Comment Here