Loading Content..

Vegen til verdens beste miljørekneskap

Har du høyrt om The Minus Way? Ikkje? Dette arrangementet må du få med deg! Erik Aldner er co-funder av Minus og Nuen, og vil forelje om Minus og korleis dei gjennom metoden The Minus Way jobbar med sirkulærøkonomi i verdikjeda. Minus har som mål å lage ein komplett verdikjede for møbel som lagrar meir karbon enn den slepp ut, …

View Post